Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 4

15 / 12 / 2020 20-58 FUNDACIÓ BZM
Adhesió al programa APROPA CULTURA del Festival Bachcelona amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del seu festival i de concerts relacionats amb el festival a persones que pertanyen a col · lectius en situació de Aportació al Consorci de 200 euros anuals . Un any des de la data de la seva signatura . vulnerabilitat o amb discapacitat
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
15 / 12 / 2020 20-34 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre L ’ Amistat de Mollerussa a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat
Aportació al Consorci de 400 euros anuals . Un any des de la data de la seva signatura .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
04 / 12 / 2020 20-65 BARCELONA D ’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA
Memoràndum per a la coordinació de la contractació i execució de la licitació de contractes subjectes al finançament PO FEDER de Catalunya 2014-2020 relatius a les actuacions següents : renovació dels sistema de producció i distribució de climatització de l ’ Auditori ; renovació dels equips i sistema de producció d ’ aigua calenta sanitària ( ACS ) i de la xarxa de - distribució d ’ aigua sanitària de la planta soterrània ( AFS ) de l ’ edifici de l ’ Auditori , rehabilitació de la Llanterna de l ’ edifici de l ’ Auditori i les altres que es puguin establir .
Des de la seva signatura fins a la finalització i execució de totes les actuacions objecte .
01 / 12 / 2020 20-121 FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL
Col · laboració de L ’ Auditori en l ’ activitat publicitària del Banc Sabadell i la contribució econòmica de la Fundació privada Banc Sabadell per a la realització del cicle Sampler Series de L ’ Auditori .
Aportació al Consorci d ' 11.850 euros . Des de la data de la seva signatura fins al 10 de juny de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
26 / 11 / 2020 20-171 INSTITUT ESCOLA ARTÍSTICA ORIOL MARTORELL
Participació d ’ alumnes de piano de l ’ Escola com a intèrprets en la representació de l ’ espectacle “ L ’ OBC balla Ravel ”, organitzat pel Servei Educatiu de L ’ Auditori , dins el “ Cicle L ’ Escola va a L ’ Auditori ” i “ Concerts en família ” i que es - representarà els dies 2 , 3 , 4 i 5 de desembre de 2020 a la Sala 1 Pau Casals de L ’ Auditori
Fins a la celebració del darrer espectacle , el dia 5 de desembre de 2020 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
17 / 11 / 2020 20-108
FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Museu a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 800 euros anuals
Tres anys des de l ’ 1 de gener de 2021 podent-se prorrogar de forma expressa per un període addicional no superior a 4 anys .
09 / 11 / 2020 20-165 ASSOCIACIÓ CULTURA INCLUSIVA BALEARS
Implantar el programa APROPA CULTURA a les Illes Balears , estendre la seva difusió i coneixement i afavorir l ’ accés a la cultura a les persones en risc d ’ exclusió social . El Consorci es compromet a aportar l ’ expertesa i assessorament en la implantació d ’ Apropa Cultura a les Illes Balears , entre altres accions .
Aportació al Consorci de 30.000 euros anuals per als anys 2020 i 2021 . Per a l ’ any 2022 i successives anualitats , el Consorci comunicarà l ’ import de l ’ aportació que l ’ Associació CIB hagi d ’ abonar al Consorci per execució del conveni . Aquesta aportació serà d ’ entre 20.400 i 25.200 euros més IVA , segons els costos del servei .
Tres anys des de la data de signatura , prorrogable anualment de forma expressa per un període addicional no superior a 4 anys .
28 / 10 / 2020 20-56 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA
Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural dels Tres anys des de la data de la seva signatura prorrogant-se per equipaments de Divisió Anella Olímpica i Fòrum ( Estadi Olímpic Lluís Companys , Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club i Aportació al Consorci de 6.000 euros anuals mutu acord entre les parts , fins a un màxim de 2 anys més .
Parc del Fòrum ), el Park Güell , el Zoo de Barcelona i el Parc d ’ Atraccions Tibidabo .
14 / 10 / 2020 20-144
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Realització de pràctiques acadèmiques externes d ’ estudiants . - ESCOLA SUPERIOR D ' ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS ( ESAGED )
-
Des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre de Conveni executat i acomplert
2022 , amb possibilitat de prorrogar-lo en el marc del que disposa satisfactòriament l ’ article 49 , lletres g i h , de la LRJSP .
08 / 10 / 2020 20-122
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ , CENTRE D ’ ESTUDIS D ’ ART CONTEMPORANI
30 / 09 / 2020 20-64 ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Museu a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 1.000 euros l ’ any 2020 i , a partir del 2021 , de 1.500 euros anuals .
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la cultura a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat ; entre d ’ altres activitats , es contempla la realització de l ’ activitat Aportació al Consorci de 400 euros anuals “ Un Matí d ’ Orquestra ” amb l ’ Orquestra Simfònica del Vallès , a Sabadell .
Un any des de la data de la seva signatura amb pròrroga per un màxim de 4 anys .
Un any des de la data de la seva signatura prorrogant-se de forma expressa per un període d ' un any , amb un màxim de tres anys addicionals .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
18 / 09 / 2020 20-135
MUSEU DE LA VIDA RURAL DE LA FUNDACIÓ CARULLA
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Museu a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 800 euros anuals .
Tres anys des de la data de la seva signatura , podent-se prorrogar de forma expressa per un període addicional no superior a 4 anys .
15 / 09 / 2020 20-132 LIVING LIVE AIE
01 / 08 / 2020 20-139 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU
Adhesió al programa Apropa Cultura del Festival Porta Ferrada amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació Aportació al Consorci de 1.500 euros anuals cultural d ’ aquest festival d ’ estiu , enguany en versió de petit format , a persones que pertanyen a col · lectius en risc a partir de l ’ any 2021 . d ’ exclusió social o amb discapacitat . Col · laboració de L ’ Auditori a l ’ activitat publicitària de CCEP Iberia i la contribució econòmica de CCEP , com a contraprestació , per a la realització de les activitats de L ’ Auditori .
Aportació al Consorci de 18.000 euros .
Un any des de la seva signatura , prorrogant-se per acord exprés per un període igual a l ’ inicial , amb un màxim de 3 anys addicionals . Des de la data de la seva signatura fins al 31 de juliol de 2021 , amb possibilitat de pròrroga per acord exprés .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
31 / 07 / 2020 20-100 CONSORCI DE L ’ INSTITUT RAMON LLULL
Establir i dissenyar un programa enfocat en la internacionalització de la música clàssica i contemporània catalana , tant presencialment com a través de la seva difusió en plataformes de format digital . L ’ Institut Ramon Llull i L ’ Auditori establiran , en el marc de les seves disponibilitats pressupostàries , les aportacions anuals que corresponguin per a la - realització dels objectius , els continguts i el finançament i gestió de cada programa internacional anual . Aquestes aportacions econòmiques es concretaran de manera anual en una addenda al conveni marc .
Des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2023 , prorrogable , amb acord exprés , per un període addicional no superior a 4 anys .
23 / 07 / 2020 20-35 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Aportació al Consorci de 30.500 euros Suport de l ' ICUB al programa Apropa Cultura amb l ’ adhesió dels seus programes culturals i equipaments museístics anuals corresponents a les accions , següents : Festival Grec de Barcelona , Museu d ’ Història de Barcelona ( MUHBA ), El Born Centre de Cultura i Memòria , actuacions i estructura del programa i de Castell de Montjuïc , Museu Frederic Marès , Museu del Disseny , Museu Etnològic i de Cultures del Món i el Reial
9.900 euros corresponents a la quota anual Monestir de Santa Maria de Pedralbes . del seus equipaments .
Quatre anys des de la data de la seva signatura prorrogant-se expressament per quatre anys més .