"CC" NGO's Newsletters May_Newsletter | Page 3

Մայիս 2018

3

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ Իրավական ակումբը մայիս ամսին մեկնարկեց «Վիրավորանք և զրպարտություն» մասնագիտացման ծրագիրը: Ծրագիրը բաղկացած է տեսական և գործնական դասընթացներից:

Իրավական ակումբ

Այժմ գործում է նաև «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ Գրադարանը

Ծրագրի ավարտին կազմակերպ-վելու է դատախաղ-մրցույթ, որի ընթացքում մասնակիցները կկի-րառեն իրենց ստացած գիտելիք-ները և հմտությունները:

Ծրագրին մասնակցում են ՀՀ մի շարք բուհերի ուսանողներ: Դատախաղը կայանալու է հուլիս ամսին: