Brochurer og foldere | Page 2

2 FOREBYGGELSE OG TIDLIG KONTAKT Forebyggelse og fastholdelse .
Hos os er forebyggelse , fastholdelse og det bedste match mellem sygemeldt og arbejdsmarkedet i centrum .
Vi tror på , at indsigt i det sygedagpengeforløb , som borgere og virksomheder imødeser giver et bedre samarbejde og forløb - det gælder både ved de korte forløb , hvor en raskmelding er lige om hjørnet og ved uheldige situationer , hvor et længerevarende sygdomsforløb er i spil . Derfor har vi allerede i i den tidlige sygemelding og før mulig sygemelding opstår fokus på inddragelse , samarbejde og viden .
TIDLIG KONTAKT
Vi sikrer den tidlige kontakt og dialog med dem , der bliver syge eller er i risiko for at blive det og har fokus på , hvordan vi kan fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet eller hjælpe sygemeldte med at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet .
Vi koordinerer og sikrer samarbejdet med de aktører , der er rundt om den sygemeldte . På trods af sygdom , er der stadig plads på arbejdsmarkedet . Mange bliver raskmeldt og fortsætter i samme funktion , og hvor det ikke er muligt , har vi mange andre værktøjer og muligheder , som vi bringer i spil . Vi tror på arbejdsidentitet på trods af sygdom . Fast-track er en mulighed for dem , der ønsker en særlig tidlig indsats .
RÅD & VEJLEDNING VIA TELEFONEN
Vores kontakt er telefonisk , hvor vi giver råd og vejledning til virksomheder , A-kasser og borgere , der rammes af sygdom eller som er på randen af en sygemelding . Tidlig indsats kan forebygge et længerevarende sygdomsforløb . Vi tror på , at dem der kan , skal blive i deres job på trods af sygdom - det gør vi fordi , evidensen fortæller os , at man bliver hurtigere rask , hvis man kan forsætte sit aktive liv - herunder i job .
Forebyggelse & tidlig kontakt til sygemeldte
Sygemeldte i job
Sygemeldte uden job
Jobafklaringsforløb
Sygedagpenge & Refusion
Virksomhedsservice
Virksomheder
Frivillighedsområdet
A-kasser
Job & Sygdom