Brochurer og foldere

1
FORLØBET INGEN ØNSKER , MEN SKER DET , VIL VI GØRE DET NEMMERE !
Sygedagpengeindsats med beskæftigelsesrettet fokus i Odense Kommune .
12-13.000 borgere i Odense kommer hvert år på sygedagpenge . For de fleste er det et kort og relativt ukompliceret forløb – 75 % er raskmeldt inden for de første otte uger . Andre har et længerevarende sygdomsforløb .
Vi tror på , at tidlig og personlig kontakt er grundstenen til et individuelt tilpasset sygedagpengeforløb . Ingen ønsker at blive ramt af sygdom , men når det sker , er det vigtigt , at man føler sig inddraget , både før sygemeldingen bliver aktuel og ved en sygemelding .
Vi giver sygemeldte en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats , der understøtter , at sygemeldte kan fastholde deres arbejde , og at sygemeldte , der står uden job bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet .
Vi koordinerer således at sygedagpengeindsatsen sker i tæt samarbejde og dialog med virksomheder , a-kasser og praktiserende læger , så den sygemeldte bringes hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet .
Forebyggelse & tidlig kontakt til sygemeldte
Sygemeldte i job
Sygemeldte uden job
Jobafklaringsforløb
1