Brochurer og foldere | Page 3

3 SYGEMELDTE DER HAR ET JOB Vi styrker fastholdelse til arbejdsmarkedet .
Det er altid uheldigt at blive ramt af sygdom - det kan forandre tilværelsen , derfor har vi fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet . Vi samarbejder med den sygemeldte og arbejdsgiveren , hvor vi giver råd og vejledning ift . hvordan den sygemeldte kan forblive i sit job , samt er medvirkende til , at den sygemeldte støttes og vejledes i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet , såfremt fastholdes ikke er muligt .
Vi har forskellige værktøjer , som vi bringer i spil ved arbejdsfastholdelse som fx delvis raskmelding , personlig assistance eller arbejdspladsindretning .
Vi har et tæt samarbejde med Forebyggelse og Tidlig kontakt , hvilket sikrer et smidigt sygedagpengeforløb for virksomheder og sygemeldte . Er der etableret et fast-track forløb , sikrer vi hurtig afholdelse af førstegangssamtalen .
FASTHOLDELSE AF ARBEJDSIDENTITET
Vi har fokus på at bevare arbejdsidentiteten hos de sygemeldte . Vi tror på , at dem der kan , skal blive i deres job på trods af sygdom - det gør vi fordi , evidensen fortæller os , at man bliver hurtigere rask , hvis man kan forsætte sit aktive liv - herunder i job .
Vi har den koordinerende rolle ved et sygdomsforløb og sikrer , at alle de aktører , der er i spil omkring en sygemeldt , bliver inddraget til rette tid . Det kan fx være læger , arbejdsgiver eller behandlingssystemet .
HVIS MAN BLIVER OPSAGT
Skulle man som sygemeldt blive opsagt , vejleder vi om det næste skridt ift . igen at finde en plads på arbejdsmarkedet .
Forebyggelse & tidlig kontakt til sygemeldte
Sygemeldte i job
Sygemeldte uden job
Jobafklaringsforløb
Forebyggelse & Tidlig Kontakt
Arbejdsgivere
Job & Praktik
Job & Sygdom
Jobmentorer
Læger
Virksomhedsservice
3