BNL4-2021 | Page 12

12 | BNL | DECEMBER 2021 | OPLEIDEN EN ONDERWIJS TEKST | HANS SMIT
Bundeling van geld en sectoren geeft regio ’ s slagkracht

BEHOUD VAN VAKKRACHTEN IN NOORDEN KRIJGT STEVIGE IMPULS

De Bouw en Infra in de drie noordelijk provincies professionaliseren het behoud en de zij-instroom van vakkrachten grondig . Dankzij het bundelen van krachten en geldstromen kunnen arbeidsmarktcoaches worden ingezet om het gat tussen vraag en aanbod van technische vakkrachten te dichten . Het betreft het inrichten én upgraden van ruim 1400 arbeidsplaatsen , waaronder honderden banen in de bouw en infra .
Alja Vos , adviseur Sociale zaken en arbeidsmarkt van Bouwend Nederland Noord , is zeer tevreden over deze ontwikkeling . Zij denkt dat de nieuwe aanpak ook voor andere regio ’ s van Bouwend Nederland kan werken . “ Het O & O-fonds in de bouw en infra is heel anders en vooral centraal georganiseerd . Andere technische sectoren , zoals de metaal- en installatiebranche , werkten al eerder vanuit de regio ’ s en daar konden wij helaas nooit optimaal op aansluiten . Met het stimuleringsfonds kunnen we regionaal veel beter inhaken op bestaande en nieuwe samenwerkingen .”
Extra subsidie Het plan Kansen Verzilveren begon als een reactie op de verwachte negatieve effecten van de covidcrisis . Het doel was technische vakkrachten voor de regio te behouden . De effecten vielen voor de noordelijke industrie echter mee , maar toen lagen de plannen al op de tafels van diverse subsidieverleners en er kwam toch een forse geldstroom los . Omdat Bouwend Nederland nu voor het eerst regionaal volwaardig meedeed , profiteren bouw- en infrabedrijven van de voordelen . “ Vooral provincies vonden het erg prettig dat wij , als bedrijfsleven , fondsen en vakbonden de handen ineensloegen en dat werd met extra subsidie als het ware beloond ,” aldus Vos .
Bouwbanen versterken Het gevolg is dat de aldus gevormde coalitie professionele arbeidsmarktcoaches kan inzetten die veel gerichter werken aan het tekort aan en het behouden van technisch personeel in bouw- en metaalsector . Vos : “ Het is een kwestie van vertrouwen dat zo ’ n coach ieders belangen goed zal verdelen . We hebben besloten het al bestaande Service Punt Techniek ( SPT-Noord ) in Noord-Nederland als werkbasis te gebruiken . Daar kunnen bedrijven zich ook melden om deel te nemen .” Het betreft in totaal zo ’ n 1400 technische banen , die enerzijds worden ingevuld door het opzetten van stage- en