BNL4-2021 | Page 13

OPLEIDEN EN ONDERWIJS | DECEMBER 2021 | BNL | 13
DIT KUNT U NU ZELF DOEN !
Bouwondernemers kunnen zelf veel doen om een aantrekkelijke werkplek te bieden :
1 . Perspectief Met een toekomstvisie (‘ zo willen we inspelen op de energietransitie , digitalisering of circulair bouwen ’) biedt u uw vakkrachten toekomstperspectief . Zij kunnen hier hun persoonlijke ambities ( functies , opleidingen ) op afstemmen .
2 . Voorkeuren Is het reëel een ervaren timmerman te wensen , terwijl er misschien een beginnend monteur rondloopt die zich graag wil omscholen . Investeren in zo ’ n iemand is slimmer dan eindeloos blijven vasthouden aan de voorkeur voor een allrounder .
3 . Flexibel Jonge vakkrachten kijken anders aan tegen de verhouding werk-privé . Bied hun de ruimte te experimenten met flexibele werkdagen en -tijden .
4 . Waardering De bouw is dan misschien geen praatomgeving , maar iedereen krijgt graag een compliment . Wees geregeld op de werkvloer en spreek uw mensen vooral positief aan op hun werk .
5 . Ambassadeurs Uw vakkrachten zijn de ambassadeurs van het bedrijf . Geef hun moderne werkkleding , ( digitaal ) gereedschap en haal de busjes wekelijks door de wasstraat . Geef ze visitekaartjes , flyers of ander promotiemateriaal voor het geval iemand om informatie vraagt . leerwerkplaatsen en andere opleidingstrajecten . Anderzijds is het bijzondere aan dit project dat er vele honderden bestaande functies bij bedrijven kunnen worden verrijkt door opleidingen en loopbaanbegeleiding . Ook zij-instromers , bijvoorbeeld uit sectoren die wel door covid zijn getroffen , kunnen nu beter herschoold en begeleid worden . Volgens Vos gaat het niet alleen om bouwplaats-technici , maar ook om uta-vakkrachten .
Begeleiding Vos beschrijft hoe concreet de nieuwe samenwerking eruit ziet : “ Bouwbedrijven melden hun vacatures of subsidievraag bij het SPT-Noord . De arbeidsmarktcoaches doen veel meer dan het aanbod ernaast leggen . Ze bekijken het bedrijf , de kandidaat en zoeken per geval de beste match , want niet iedere timmerman past bij elk bedrijf .” Juist dit professionele maatwerk moet een einde maken aan de mismatches en uitval van zij-instromers . Die mislukkingen ontstaan vaak omdat een bedrijf geen tijd neemt of heeft om een nieuwkomer te begeleiden , of verwachtingen over en weer komen niet overeen . In de subsidies zitten speciale vouchers , die de kosten van ( externe ) begeleiding dekken .
Aan of uit Volgens de HR-specialist is de verhouding tussen een bouwbedrijf en een nieuwe ( technische ) vakkracht te vaak ‘ aan ’ of ‘ uit ’. “ Het klikte niet , hoor je vaak . Maar met goede begeleiding was er vrijwel zeker toch wel een match ontstaan . Of anders wel bij een ander bedrijf . Werkgevers moeten aanvaarden dat het soms tijd nodig heeft voordat iemand zich thuis voelt in de werkomgeving . Te snel afhaken zorgt er in elk geval zeker niet voor dat vacatures worden vervuld .”
Meer informatie www . bouwendnederland . nl / investeer-in-ontwikkelen
Contactpersoon Alja Vos Adviseur Arbeidsmarkt en sociale zaken a . vos @ bouwendnederland . nl