BNL4-2021 | Page 11

TEKST | BARBARA HOOGSTEDEN
INSTROOM | DECEMBER 2021 | BNL | 11

DE BOUW MAAKT HET MET BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN

Personeelstekort . Anno 2021 heeft bijna iedere branche hiermee te maken , ook de bouw en de infra . Tel daar de maatschappelijke bouw vragen bij op , zoals verduurzaming van de bestaande woningvoorraad , onderhoud aan en aanleg van nieuwe infrastructuur en de toekomst is best uitdagend . Een oplossing is het werken met buitenlandse vakkrachten . Bouwend Nederland wil haar leden hierbij begeleiden .
Uit recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er 8.000 extra buitenlandse arbeidskrachten nodig zijn om aan de maatschappelijke bouwopgaven te voldoen . Jaap van de Burgt , adviseur Arbeidsmarkt en sociale zaken bij Bouwend Nederland : “ De krapte op de arbeidsmarkt wordt alleen maar groter . Het gaat met name om vakkrachten , zoals timmermannen en monteurs . Naast het werven van zij-instromers , moeten we meer gebruik gaan maken van buitenlandse arbeidskrachten .”
Werkethos Dat beamen ook Michaël Kempka , adviseur en oprichter van Aelbers , en Peter van Zaanen , algemeen directeur . Van Zaanen : “ Wij richten ons op de civiele betonbouw . Per jaar komen er zo ’ n vier à vijf leerlingen van school die in deze sector gaan werken . In deze branche is een enorme schaarste . Omdat wij goed personeel uit het buitenland halen , leveren wij continuïteit , want projecten lopen geen vertraging op , in ieder geval niet door personeelstekort .” Kempka detacheert al sinds 1979 personeel uit het buitenland en naar grote tevredenheid . “ Buitenlandse krachten hebben een hoog werkethos . Het zijn echte vaklieden .”
Tijdelijk een buitenlandse arbeidskracht naar Nederland halen , is best complex . Per land gelden weer andere regels en wetten , maar denk ook aan goede huisvesting , salariëring conform de bouw-cao en pensioenvoorwaarden . “ En goede wifi is belangrijk ”, vertelt Van Zaanen . “ Deze mensen worden soms voor een paar jaar gedetacheerd .
Het is belangrijk dat ze in contact kunnen blijven met het thuisfront . Wij regelen dat allemaal . Hiermee ontzorgen we het bedrijf en we zorgen dat de buitenlandse kracht op een correcte manier wordt behandeld .”
Natuurlijk is het voor de werkvloer ook best wennen , erkent Van de Burgt . “ Maar het zijn ervaren arbeidskrachten en ze spreken vaak een aardig woordje Engels . Voordat ze aan het werk gaan volgen ze een veiligheidstraining .” Kempka heeft nog een tip : “ Wij zetten de naam op de helm en twee vlaggetjes . De één staat voor het land van afkomst en en de ander voor de extra taal die ze spreken .”
Kempka benadrukt dat ook de buitenlandse goed geschoolde vakkrachten schaarser worden . “ We moeten zuinig met ze om gaan . Ondertussen moeten bouwbedrijven samenwerken aan het oplossen van het personeelstekort . Vernieuwend onderwijs in Nederland , ook voor zij-instromers en buitenlandse vakkrachten .”
Met een video en folder laat Bouwend Nederland haar leden de mogelijkheden rondom werken met buitenlandse krachten zien . Van de Burgt : “ Buitenlandse arbeidskrachten zijn zeer welkom en nodig de komende jaren . Ze verdienen onze waardering . Bedrijven die de regels voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten ingewikkeld vinden , helpen we op weg .”
Video , folder en meer informatie www . bouwendnederland . nl / buitenlandse-arbeidskrachten
Contactpersoon Jaap van de Burgt Adviseur Arbeidsmarkt en sociale zaken j . vandeburgt @ bouwendnederland . nl