Abdon 9/2020 | Page 23

a konečnou podobu sbírky. Na scéně se opět zjevil Maroš Bauer doprovázený editorem Erikem Kiššákem. I Erik nakonec zarecitoval několik svých kratičkých básní. Pouze korektorka Anna Murínová se v průběhu programu někam vytratila, tudíž její hlas k obecenstvu nezazněl. Posledním bodem před samotným vyvrcholením programu jsem svou básní s názvem Básnířka předal opět slovo autorce Jance Kuricové, aby si mohla povolat kmotry Zdenku Wenzelovou Švábekovou a Neullior Aeternum. Pozvala je před nízký stolek, na jehož desce byl připravený výtisk sbírky Kóty, hromádka hřebíků a kladívko. Ozřejmila obecenstvu i kmotrám způsob provedení aktu křtu, který se při pohledu na ukřižovanou ženu na obálce přímo nabízel. Obě měly za úkol zatlouci po hřebíku do dlaní znázorněné ženy, následně Maroš Bauer přiložil pomocnou ruku, hřeby vytáhl a opřel knihu ve vzpřímené podobě. Všichni překvapeně sledovali, jak kniha začala vzniklými otvory stigmat krvácet. po křtu Vše bylo zakončeno chutným občerstvením. Kmotry s autorkou rozkrájely nádherný dort s motivem sbírky a po proběhlé autogramiádě se až přímo symbolicky strhl hustý liják. Jako by ani nebesa nechtěla, aby tato kulturně velmi hodnotná akce skončila a aby hosté i diváci mohli začít odcházet. Snad ještě jednu drobnou perličku by stálo za to zmínit. Stigmaty stále ještě krvácející výtisk si vyžádal Miroslav Kapusta a bylo znát, jakou z něj má upřímnou radost. Přece jen se jedná o unikát! Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, neboť podle informací z věrohodných zdrojů máme potvrzeno, že krvácet stále ještě nepřestal. dort Zdroj fotografií: archív autora 21