Abdon 6/2019 Abdon 6_2019 | Page 4

O BSAH Úvod ......................................................................................................................... 1 Téma mesiaca: „mokraď“ ........................................................................................ 3 Pracovná návšteva – Denisa Kancírová ......................................................................... 3 Mokraď – Andrea Fašková ............................................................................................. 6 Vlastná tvorba .........................................................................................................7 Keď sa slušnosť zamkne v skrini – Tomáš Beník .......................................................... 7 Smetanovy sady, Plzeň – MetaLenka ........................................................................... 12 Pirohy – Filip Pančík...................................................................................................... 13 Strážkyňa lesa – Andrea Fašková .................................................................................. 14 O nečom ................................................................................................................. 15 11 problémov kávičkára – Elizabeth .............................................................................. 15 O mocenskom cykle – Executor ................................................................................... 18 Iné .......................................................................................................................... 21 Krnovská padesátka, aneb 9 hodín samoty - Barbucha .............................................. 21 2