Abdon 6/2019 Abdon 6_2019 | Page 3

E DITORIÁL Je zaujímavé ako človek vníma jednotlivé mesiace počas etáp života. Počas školy je jún svetlou vidinou konca. I keď na jednej strane sa od niečoho odtŕha, ale na druhej… dva mesiace bez písomiek, učenia a stresu. Počas výšky to je zväčša mesiac, kedy sa blyštia posledné skúškové termíny a vďaka šikovnosti (či náhody) to môže byť aj ďalší mesiac voľna. A počas práce, to je len jeden z ďalších mesiacov… možno je vtedy viac teplo a človek dúfa, že ho pustia skôr kvôli teplotám. Inak je to naozaj len ďalší mesiac, ak si tam človek nedá nejaké super akcie, ktoré ho držia pri živote. Ja som práve v tej tretej fáze. A ešte stále je čudné zvyknúť si na to, že leto nič nemení. Žiadne dva mesiace ničnerobenia. Možno je to pre niekoho čudné, že si to neviem v hlave uložiť. Ale ako tak rozmýšľam, asi ani nechcem. Stratila by som potom ten kus seba, ktorý je slobodný. Lebo tie dva mesiace voľna naozaj znamenajú slobodu. Aspoň pre mňa. A aby sme neskončili iba mojou úvahou nad stratenou dvojmesačnou možnoťou voľby, zahrniem do toho aj Barbuchu a jeho deväťhodinové rozjímanie nad nesmrteľnosťou chrústa. Ak sa chcete do toho hneď pustiť, tak prelistujte až na koniec, inak sa k nemu môžete prelúskať cez pestrú paletu príspevkov. -DNA- R EDAKCIA Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová G RAFIK : O BÁLKA : Denisa Kancírová Anton Lenčéš pixabay.com [email protected] www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.6.2019 1