Abdon 4/2018 Abdon 4_2018 - Page 4

O BSAH Úvod ........................................................................................................................... 1 Téma mesiaca: „V tom lese niečo je.“ ................................................................. 3 Živá temnota – Denisa Kancírová ........................................................................ 3 V tom lese niečo je – Bianka Knutová ................................................................. 6 Vlastná tvorba ......................................................................................................... 7 Čarodějka – MetaLenka ......................................................................................... 7 Živá – Elizabeth ..................................................................................................... 8 O Jožkovi a zaujímavej aplikácii – Tomáš Beník ................................................ 9 Cesta dovnitř – Marrrqui ..................................................................................... 12 Tvár zákona – Romanus von Rayne .................................................................... 13 Seriál ........................................................................................................................ 14 Upíři sestry (27. kapitola) - MetaLenka .............................................................. 14 Zatratení (2. kapitola) – Elizabeth ...................................................................... 17 Predstavuje sa ....................................................................................................... 20 Čarovná polička – DNA ...................................................................................... 20 O niečom ................................................................................................................ 23 Měsíc sebevrahů – Marrrqui ............................................................................... 23 Písanie o písaní (2.časť) – Executor ................................................................... 24 Iné ........................................................................................................................... 26 Pozvánka na koncert dechového orchestru Juvenka ....................................... 26 2