Abdon 4/2018 Abdon 4_2018 | Page 3

E DITORIÁL Aprílové bláznivé počasie na nás číha za rohom a nám neostáva nič iné, iba s ním bojovať. Preto má naša elektronická podoba aj výhodu… i keď za skratovanie techniky neručíme, čítate na vlastné riziko. Ja plánujem v apríli veľa vecí (ako každý mesiac predsa - áno, trochu irónie tu je) a jednou z nich je náš nový web, ktorý som musela odsunúť bokom. V marci bolo dosť byrokracie a administratívy v iných častiach bežného života. Ale teraz s radosťou na presúvanie článkov a profilov a robenia poriadku (áno, aj tu je trocha irónie). Ale čo sa sťažujem, veď ma to baví (tu irónie nie je). A čo vlastne nájdete v aprílovom vydaní? Tento mesiac som sa témy mesiaca zhostila, okrem Bianky Knutovej, aj ja, takže prajem zaujímavé čítanie (aby som zbytočne nepredbiehala dej). Okrem toho tu máme spomínaný rozhovor s členkou realizačného tímu Čarovnej poličky, ďalej tvorbu Elizabeth, MetaLenky spolu s jej pozvánkou na koncert, Tomáša Beníka i Marrrqui. Kto sa nevedel dočkať pokračovania Executorovho článku, môže sa na neho hneď vrhnúť. Okrem toho sa o slovo hlási aj Romanus Von Rayne a to je k zvučným menám tohto mesiaca asi všetko. -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Marrrqui Jama Denisa Kancírová Katsonka pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : [email protected] www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.4.2018 1