Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 - Page 19

17
,, Iste ,“ povedal môj spoločník . Ja som tiež prikývol . Čašník pred nás postavil poháre , mávol na svojho kolegu , ktorý priniesol víno a nalial nám . Bolo to nejaké červené , nevyznám sa moc vo vínach .
,, Nuž , zopakujem sa ,“ prehovoril môj spolusediaci , keď čašníci s poklonou odišli : ,, čo to robíš ?“ ,, Chcel si sa porozprávať , nie ? Nuž , tak som tu . O čom sa chceš rozprávať ?“ odpovedal som . ,, Otázka nebola čo TU robíš . Znela , čo TO robíš .“ ,, Vieš to veľmi dobre , nie ?“ prehodil som a trochu si odpil . Mal som podozrenie , že tento dialóg mi o chvíľu bude piť krv .
,, Vážne chceš , aby tvoj prvý publikovaný text nebol umelecký ? Plus , buďme úprimní - ten text bude odborný . a ak budeš mať šťastie , okrem tvojho učiteľa ho bude čítať len nejaká komisia , a potom sa zavrie do nejakej databázy , z ktorej , ak budeš mať šťastie , ho vytiahnu nejakí iní študenti . Vážne to chceš ?“ spýtal sa ohnivooký vážne , a dal si ruky do striešky .
Tieto slová ma donútili znova si odpiť , ale i tak sa mi nepodarilo potlačiť kyslý výraz . Následné zasmiatie sa zo strany môjho spoločníka ma tiež moc nepotešilo , nuž som si ťažko povzdychol :
,, No a ? Veď na tom i tak nezáleží . Písmo umŕtvuje , mrazí vietor , mrazí myšlienku – zabíja . Knihy samotné sú len tetovanými mŕtvolami stromov , a ako môže naznačovať lingvistická filozofia , jazyk ako taký nemusí vôbec odkazovať na reálny svet ! Čo ak jazyk konštruuje vlastné svety ? Potom je jedno , či vôbec niekto do týchto svetov vstupuje alebo nie . Hlavné je , že existujú , a že rozvíjajú ten úžasný kultúrno-bytostný organizmus nazývaný písmo .“
,, Klameš ,“ prehodil s miernym pobavením ohnivooký : ,, Si umelec , ktorý sa vyžíva v možnosti mať publikum .“ ,, Nie som umelec . Som predovšetkým grafoman ,“ opravil som ho trochu dotknuto . Zdvihol ľavé obočie , a z jeho otázky bolo cítiť pobavenie : ,, Ó áno ? Ako potom vysvetlíš , že prispievaš do umeleckého časopisu , kde si , ak sa nemýlim , aj vyhral niečo s najlepším autorom . Okrem toho , nepíšeš každý deň , ako by správny grafoman mal . A vôbec , prečo si sa teda vykašlal na štúdium žurnalistiky ?“
Mávol som rukou : ,, Ten časopis pravdepodobne nemá veľkú čítanosť . Píšem – ak sa ráta i facebookový chat alebo písanie poznámok . No a to štúdium žurnalistiky ...“ opäť som si povzdychol : ,, Áno , chcem písať , ale chcem písať niečo , čo ostane . Chcem pracovať s niečím , čo zarezonuje . Vieš ako to myslím ...“ ,, Nie , facebook sa nepočíta .“ ,, Ale no táák . Veď vieš , že nie vždy to ide .“ ,, A už toto z teba do istej miery robí umelca . Vieš , niekde som počul , že spisovateľ je ten , komu písanie ide tisíckrát ťažšie ako niekomu obyčajnému ,“ pousmial sa môj spoločník . Pretočil som očami : ,, Mohli by sme vynechať motivačné memy , prosím ?“

17

,,Iste,“ povedal môj spoločník. Ja som tiež prikývol. Čašník pred nás postavil poháre, mávol na svojho kolegu, ktorý priniesol víno a nalial nám. Bolo to nejaké červené, nevyznám sa moc vo vínach. ,,Nuž, zopakujem sa,“ prehovoril môj spolusediaci, keď čašníci s poklonou odišli: ,,čo to robíš?“ ,,Chcel si sa porozprávať, nie? Nuž, tak som tu. O čom sa chceš rozprávať?“ odpovedal som. ,,Otázka nebola čo TU robíš. Znela, čo TO robíš.“ ,,Vieš to veľmi dobre, nie?“ prehodil som a trochu si odpil. Mal som podozrenie, že tento dialóg mi o chvíľu bude piť krv. ,,Vážne chceš, aby tvoj prvý publikovaný text nebol umelecký? Plus, buďme úprimní - ten text bude odborný. a ak budeš mať šťastie, okrem tvojho učiteľa ho bude čítať len neja :֗6FЧ6g&RFVVFF,:F&V'VF\ZZR ZZV7FRgFRV:: ZGVFVFl:[RF66\Z( 7 ;F6f;l:[RF6'VF7G&\ZFWF6l:F;Fƒf6GZRRF6֒WF&FH֜ZR6;l;&:6VF:6֖FR67G&;F7H:ֶF\[2WF\Z\[66 ZV[gG6àf\HFFW:\[: :6VYWGgVR&:fWF"&:לZƖVR( 2,:֦文6F:<;VFWFf;֒YWGf֒7G&b;L[RHfZRƖwf7F6:ffF;VW<:l;F&V2FfZR&\:7fWB HZG'WVRf7F:7fWGFRVFH֒l;F&V2VFFL;6F7fWFbg7GWVRV&Rf:R [RW7GV; [R&l:֦;FV ;[6;ЦVL;&'F7F;&v旦W2;f; :6( Ķ\Z( &VF2֖W&&fV:f;Ӣ6VVV2F,;6g[:fb[7FZPV&ƖV( R6VVV26&VFlZWF;w&f( &f6G&6RFFWF०Gf Kl:&H֖RVL:&<:FZR&fVS92 :Fg7fWF:Z [P&7WfZFVVV6: H67RFR66V;Ɩg&\H2W Z:WF&&VЧFW :Z\Z[L;F\X'7,:fw&fl;F&V2&\H66FVFgZ ZL;FVЬ[W&Ɨ7F( :f6'VSFV H62&fFWF&RV:f\K; H:F