2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 29

17 . Գ . Խ ., Ռուբեն Սաֆրաստյան , Օսմանյան կայսրություն . ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը ( 1876 – 1920 թթ .), Երևան , Լուսակն , 2009 , 248 էջ ., - Վէմ համահայկական հանդես , 2010 , թիվ 2 ( 30 ), էջ 144-151 :
18 . Բայբուրդյան Վ . Ա ., « Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն ». Բուհական դասագիրք , ԵՊՀ հրատարակչություն , 2014 , - Բանբեր Հայագիտության = Вестник Арменоведения = Journal of Armenian Studies , 2015 , № 1 . էջ 177-190 :
19 . Մելիքյան Գ ., Ռուբեն Սաֆրաստյան . գիտնականն ու մանկավարժը , - Արեվելագիտության հարցեր ( Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու ) X : Նվիրվում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60- ամյակին , Երևան , ԵՊՀ Հրատարակչություն , 2015 , էջ 14-16 :
20 . Մելքոնյան Ա ., Ժառանգականության հզոր ուժը ( անվանի թուրքագետ Ռուբեն Արամի Սաֆրաստյանի ծննդյան 60 և գիտամանկավարժական գործունեության 35-ամյա հոբելյանների կապակցությամբ ), - Արեվելագիտության հարցեր ( Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու ) X : Նվիրվում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60-ամյակին , Երևան , ԵՊՀ Հրատարակչություն , 2015 , էջ 12-13 :
21 . Մարտիրոսյան Ռ ., Սուվարյան Յու ., Մելքոնյան Ա ., Ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյան . Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ , - Ազգ օրաթերթ , թիվ 36 , 02-10- 2015 :
22 . Մելքոնյան Ռ ., Հայաստանում թուրքագիտական դպրոցի շարունակման երախտավորը . Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60-ամյակի առիթով , - Առավոտ օրաթերթ , 06.10.2015 :
23 . Վարդանյան Հ ., Անվանի գիտնականին շնորհավորեցին համալսարանականները , Երևանի համալսարան , ամսաթերթ , N 9 , Հոկտեմբեր , 2015 :
24 . Ակադեմիկոս թուրքագետի 60-ամյակը , Diplomat . AM ( we open the brackets ), 08.10.2015 , - http :// www . diplomat . am / publ / authors / ruben _ safrastyan / 1 / 92-1-0-1441
25 . ՀՀ ԱԳ Նախարար Է . Նալբանդյանի շնորհավորական ուղերձը ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ , - Արեվելագիտության հարցեր ( Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու ) X : Նվիրվում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60- ամյակին , ԵՊՀ Հրատարակչություն , Երևան , 2015 , էջ 7-8 :
26 . ԵՊՀ ռեկտոր Ա . Սիմոնյանի շնորհավորական ուղերձը ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ , - Արեվելագիտության հարցեր ( Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու ) X : Նվիրվում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60-ամյակին , ԵՊՀ Հրատարակչություն , Երևան , 2015 , էջ 9-11 :
27 . Ռուբեն Սաֆրաստյան 60 , Գիտություն , № 10 , Երևան , 2015 , էջ 5 ։
29