2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 15

98 . Հայոց ցեղասպանության պետական ծրագիրը , – Վէմ համահայկական հանդես , 2009 , թիվ 1 ( 26 ), էջ 48-62 :
99 . Հայաստան – Թուրքիա հարաբերությունների շուրջ , – Հանրապետական , թիվ 9 ( 73 ), 2009 , էջ . 8 – 12 :
100 . Թուրքիայի պայքարը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման դեմ ներկայ փուլում . նոր միտում , - Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները ( գիտահետազոտական միջազգային գիտաժողով ), Կիպրոս-Նիկոսիա , 18-19 ապրիլի 2008 թ . Գիտական զեկուցումների ժողովածու , Երևան , Արևմտահայերի ազգային համագումարի նախապատրաստման միջազգային կազմակերպչական կոմիտե , 2009 , էջ . 150 – 155 :
101 . Թուրքիայի պայքարը Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման դէմ . ներկայ փուլի առանձնահատկութիւնները , - Ազդակ Բացառիկ , 82-րդ տարի , թիվ 243 ( 23058 ), էջ 32 – 34 :
102 . Խոսք` Հրանտին , - Հրանտ Դինք , Երկու մոտ ժողովուրդ , երկու հեռու հարևան , Երևան , Գրափունջ , 2009 , էջ 167 – 168 :
103 . Օսմանյան պետություն . ծագումնաբանության որոշ առանձնահատկություններ , - Թյուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ VI , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստյանի խմբագրությամբ , Երևան , Լուսակն , 2009 , էջ . 20 – 31 :
104 . Անսպասելի արդյունքներ Թուրքիայի ՏԻՄ ընտրություններում , - Թյուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ VI , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստըանի խմբագրությամբ , Երևան , Լուսակն , 2009 , էջ . 332 – 333 :
105 . Վաստակաշատ թուրքագետի հոբելյանը , - Թյուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ VI , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստըանի խմբագրությամբ , Երևան , Լուսակն , 2009 , էջ 376 – 378 :
106 . Գևորգ Հարությունյան , Արևմտահայության կացությունը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը ( 1850 – 1870 թթ .), - Լրաբեր հասարակական գիտությունների , ՀՀ ԳԱԱ , 2009 , 3 ( 626 ), էջ 302 – 305 ( գրախոսական ):
107 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում . - Պահպանողական հոսանքներ և գաղափարներ , Երևան , ՀՀԿ , 2010 , էջ 21 – 40 :
108 . 1915 թ . “ Տեղահանութեան օրէնքը ”. կարեւոր ճշդումներ , - Ազդակ Բացառիկ , 2010 , 83-րդ տարի , թիվ 244 ( 23349 ), էջ 96 – 104 :
109 . Հայոց ցեղասպանության քեմալականների ծրագիրը , - Ազդակ , Բացառիկ , 2010 , 24 ապրիլի , էջ 86 – 93 :
110 . Թուրքիայի պայքարը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ . նոր միտումներ , - Միջազգային հարաբերություններ . Հայկական աշխարհ , 2010 , թիվ 1 , ապրիլ , էջ 22-24 :
15