2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 14

84 . “ Քուլելիի իրադարձության ” աղբյուրագիտության հարցեր . ներգրավելով հայկական մամուլի հաղորդագրությունները , - Թուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ IV , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստըանի ընդհանուր խմբագրությամբ , Երևան : Ասողիկ , 2006 , էջ . 270 – 277 .
85 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում , - Պահպանողականություն . Երևան : ՀՀԿ , 2006 , էջ . 12 – 21 :
86 . “ Մեծ ութնյակի ” 2006 թ . գագաթաժողովը և “ վրացական հարցը ”, - Գլոբուս . Վերլուծական տեղեկագիր , 2006 , հուլիս , էջ 16-17 :
87 . Ցեղասպանության երկու ծրագիր Օսմանյան կայսրությունում , – Անդրադարձ , N . 2 , 20 ապրիլի 2007 , էջ . 2-3 :
88 . Օսմանյան կայսրությունում 1859 թ . դավադրության բնույթի հարցի շուրջ , – Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղեծրում : Դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու` նվիրված համալսարանի 15-ամյակին / պրակ երրորդ /: Երևան : Երևանի “ Հրաչյա Աճառյան ” համալսարան , 2007 , էջ 154 – 159 :
89 . Օսմանյան կայսրության 1915 թ . “ Տեղահանության օրենքը ”, - Պատմա - բանասիրական հանդես , 2007 , 2 ( 175 ), էջ 72 - 81 :
90 . Թուրքիայի և հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ , – Հանրապետական , թիվ 11 ( 53 ), 2007 , էջ . 1 – 5 :
91 . Տարածաշրջանային զարգացումները և հայ-թուրքական հարաբերությունները , - Հայաստանը նախագահական ընտրությունների շեմին : Ազգային գիտակցություն հիմնադրամ , գիտագործնական քննարկումներ : Երևան : Նշանակ , 2007 , էջ . 41 – 45 :
92 . Հարավային Կովկասում Թուրքիայի նոր նախաձեռնության մասին , - Նորավանք հիմնադրամ , - http :// noravank . am / arm / issues / detail . php ? ELEMENT _ ID = 739
93 . Թուրքիայի պայքարը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ ( ներկա փուլի նոր միտումներ ), - Հանրապետական . Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն , թիվ 7 ( 60 ), 2008 , էջ . 12 – 16 :
94 . Հարավային Կովկասում Թուրքիայի նոր նախաձեռնության մասին , – Հանրապետական , թիվ 8 ( 61 ), 2008 , էջ . 19 – 21 :
95 . Թուրքիայի պայքարը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման դեմ ներկա փուլում . նոր միտում , - Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները ( գիտահետազոտական միջազգային գիտաժողով ), Կիպրոս-Նիկոսիա , 18-19 ապրիլի 2008 թ . Գիտական զեկուցումների ժողովածու , M .: ЮниПресс СК , 2008 , էջ . 136 -141:
96 . Հարավային Կովկաս . ռուսական ու թուրքական տեսլականները , – Կապիտալ , 2008 , 7 հոկտեմբերի :
97 . Այս պահին կարևորը հրադադարի պահպանումն է , – Հայաստան - Ադրբեջան 2005 – 2008 թթ . կարծիքներ գլխավորի մասին . Երևան , Ռեգիոն , 2008 , էջ 132 – 134 :
14