2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 13

ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստըանի ընդհանուր խմբագրությամբ , Երևան : Լուսաբաց հրատարակչատուն , 2005 , էջ 26 – 47 :
72 . Դիտավորության հանգամանքի տեղը ցեղասպանության համապարփակ հայեցակարգում , – Մեծ Եղեռն 90 . Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր , Գյումրի , 2005 , էջ 18 – 23 .
73 . Եվրամիություն , Թուրքիա և Հայաստան . պատմական աղերսներ և իրական շահեր , – Հանրապետական , թիվ 9 ( 29 ), 2005 , էջ . 21 - 28 .
74 . Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության քաղաքականության ակունքների հարցի շուրջ . հակազդեցություն 1876թ . բուլղարական ապստամբությանը , – Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր : Գիտական աշխատություններ , 10-11 , ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ : Երևան , 2005 , էջ 65 – 77 :
75 . Ցեղասպանության ծագումնաբանության հարցի շուրջ . դիտավորության հանգամանքի կիրառումը , – Հայոց Մեծ Եղեռն 90 : Հոդվածների ժողովածու : Երևան , Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն , 2005 , էջ . 366 – 378 :
76 . Օսմանյան կայսրություն . ցեղասպանության երկու ծրագիր , - Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ , հատ . XXIV , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , Երևան : Զանգակ-97 , 2005 , էջ . 236 – 254 :
77 . Ռուսաստանը և Թուրքիան Հարավային Կովկասում . աշխարհառազմավարական զինադադար , – 21-րդ դար . տեղեկատվական – վերլուծական հանդես , 2005 , 4 ( 10 ), էջ . 34 – 46 :
78 . Թուրքիան , պանթյուրքիզմը և Հայ Դատը . Թուրքիայի պետականպաշտոնական դոկտրինան , այլախոհ մտավորականության և կազմակերպությունների դիրքը : Թուրքիան , Եվրոմիությունը և Հայոց ցեղասպանությունը , - Հայ Դատն այսօր . 3-րդ Խորհրդաժողով : Թեհրան . Հայ Դատնի Թեհրանի հանձնախումբ , 2005 , էջ . 46 – 58 :
79 . Եվրոմիություն , Թուրքիա և Հայաստան . պատմական աղերսներ և իրական շահեր , – “ Ալիք ” օրաթերթի հավելված , 31 դեկտեմբերի 2005 , 75-րդ տարի , թիվ 279 , էջ . 175 – 179 :
80 . Թուրքիան և Կիպրոսյան հիմնախնդիրը . “ մեծ խաղի ” դրվագներ , – 21-րդ դար , տեղեկատվական – վերլուծական հանդես , 2006 , 2 ( 12 ), էջ . 74 – 87 :
81 . Թուրքիան և մերձավորարևելյան ճգնաժամի ներկա փուլը , - Հանրապետական , թիվ 8 ( 39 ), 2006 , էջ 37 – 42 :
82 . Հայ – թուրքական սահմանի նշանակությունը Եվրամիություն – Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում , – Ֆորում , 2006 , No . 2 , էջ . 34 – 36 :
83 . Թուրք – հայկական պատերազմի շրջանի թուրքական վավերագրեր ( 1920թ . նոյեմբեր ), - Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ , հատ . XXV , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , Երևան : Զանգակ-97 , 2006 , էջ 412 – 442 :
13