2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 12

55 . Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Օսմանյան կայսրությունում . 1 , - Պատմա - բանասիրական հանդես , 1998 , 1-2 ( 147-148 ), էջ 105-112 :
56 . Շաքրո Խուդոյի Մհոյան , – Լրաբեր հասարակական գիտությունների , ՀՀ ԳԱԱ , 2000 , 2 , էջ 236-239 :
57 . Ուշագրավ աշխարաքաղաքական ներդրում , - Հայաստանի Հանրապետություն , 14 նոյեմբերի 2000 թ .:
58 . Ազգային հարցը Թուրքիայում , – Հայաստանի Հանրապետություն , 20 հունիսի 2001թ .:
59 . Թուրքիայի քաղաքականությունը սեպտեմբերի 11 – ի ողբերգությունից հետո ( 2001թ .), – Թուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ , I , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , Երևան , Զանգակ-97 , 2002 , էջ 89-103 : 60 . ԱՄՆ „ համամոլորակային “ ռազմավարության փուլերը եվ Թուրքիան . –
Հանրապետական , 2003 , թիվ 8 , էջ . 6-9 . 61 . Պահպանողականությունն իբրեվ աշխարհընկալում , – Հանրապետական , 2003 , թիվ 9 , էջ . 2-6 .
62 . Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գաղափարական հիմնավորման հարցի շուրջ . Եվրասիայի հայեցակարգը , – Հանրապետական , 2003 , թիվ 9 , էջ . 24-29 .
63 . Թուրքական իշխանությունների հակազդեցությունը 1876 թ . բուլղարական ապստամբությանը . նոր մոտեցում , - Արևելագիտական ժողովածու , հատոր V : Խմբագրությամբ Գուրգեն Մելիքյանի , Երևան : Իրանագիտական Կովկասյան Կենտրոնի հրատարակչություն , 2004 , էջ . 310-318 :
64 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում . 1 . Առանձնահատկությունները եվ հիմնական մոտեցումները , – Հանրապետական , 2004 , թիվ 1 ( 10 ), էջ . 2-5 .
65 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում . 2 . Նախապատմություն , – Հանրապետական , 2004 , թիվ 2 ( 11 ), էջ . 3-6 .
66 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում . 3 . Ձևավորում` իբրև պաղափարականքաղաքական հոսանք , – Հանրապետական , 2004 , թիվ 3 ( 12 ), էջ . 10-14 .
67 . Պահպանողականությունն ԱՄՆ-ում . 4 . “ Նեոկոնները ” ընդդեմ “ Պալեոկոնների ” և աշխարհի , – Հանրապետական , 2004 , թիվ 7 ( 16 ), էջ . 16-20 .
68 . Կիպրոսի խնդրի կարգավորման հերթական փուլը . - Հանրապետական , 2004 , թիվ 5 , ( 14 ), էջ . 21-27 .
69 . Ռուս-թուրքական հարաբերություններ . աշխարհառազմավարական հարթություն , – Հանրապետական , թիվ 2 ( 22 ), 2005 , էջ 6-11 :
70 . Հայ-թուրքական սահմանի նշանակությունը , – Հայաստան-Թուրքիա . բաց խոսակցություն . Հասարակական երկխոսության և զարգացումների կենտրոն , Երևան , 2005 , էջ 63-67 .
71 . Նախացեղասպանություն ( Proto-Genocide ). տեսության և պատմության խնդիրներ ( Օսմանյան կայսրության օրինակով ), - Թուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ III , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության
12