Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 5

Trender & Tendenser, januari 2020

5

Årets Marknadsföringsbok 2019: TA BETALT! Hur pris påverkar allt

Från vänster författaren Felix Mörée, vd Sveriges Marknadsförbund Francesca O’Brien Apelgren, och författare Andreas Jonason

Träffa Felix Mörée och Andreas Jonason författarna till boken:

TA BETALT – Hur pris påverkar allt

Förmågan att ta betalt är den faktor som ger snabbast och störst effekt på ett företags vinst. Trots detta är det få företag som jobbar aktivt med sin prissättning. Ditt företag kan med en genomtänkt prissättning hitta konkurrensfördelar och nå kunder mer effektivt (i den digitala världen såväl som den fysiska) och framför allt få lönsamheten att växa.

Felix Mörée och Andreas Jonason berättar om några av världens främsta prissättningsexperter samt hur du ska gå till väga för att få rätt ersättning för det värde du och ditt företag skapar. De förklarar även hur du ska se på begreppet värde; hur människor uppfattar det och hur man kan ta betalt för det.

10 mars - Årets Marknadsföringsbok

Dag: 10 mars 2020

Tid:  kl 17.30 – 19.00

Plats: Hos Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm

Anmälan: [email protected]

Läs mer på svemarknad.se