Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 24

24 Trender & Tendenser, januari 2020

1. Rufus Lidman, du är ny rådgivare hos Sveriges Marknadsförbund. Vad kommer du att hjälpa medlemmarna med?

Hej, och tack för välkomnandet !

Allt är ju alltid beroende av vem det är man pratar med, och var i den digitala processen man befinner sig. Men generellt så är det framför allt tre saker jag tror det kommer handla om.

För det första att öka den digitalstrategiska höjden med digitala strategier i allmänhet och omnichannel-strategier i synnerhet. Det här handlar om hur vi med basen i medlemsföretagets allmänna vision och strategi, jag hjälper till att identifiera den rätta synergin mellan olika digitala kanaler. Allt så att alla kanaler med största möjliga sannolikhet maximerar företagets konkurrenskraft, samt att företaget tar sig till målet på kortast möjliga tid med minsta möjliga resurser. På ledningsnivå kan detta med fördel ofta ha bäring ända in i en genomgripande affärsutveckling.

Det andra, lite beroende på situation kanske något enklare området, är att med hjälp av datadrivna insikter öka det digitala resultatet. Det vill säga att oavsett vilket målet är, se till att med hjälp av rätt data optimera de digitala medlen för att maximera resultatet.

Det tredje handlar om att göra mig själv arbetslös genom att med både allmänna och skräddarsydda utbildningsprogram, höja den interna kompetensen till den nivå som krävs för att själva kunna maximera både digital strategi och digitala resultat.

2. Kan alla medlemsföretag kontakta dig?

Jovisst. Dels så är jag som förbundets rådgivare här för alla. Dels så har jag jobbat intensivt under ett antal år på ganska hög nivå både på mediesidan och företagssidan. På den “säljande” sidan har jag förutom att ha grundat IAB i Sverige själv drivit Sveriges då största mediesajt inom e-hälsa med miljontals besökare, och i Internets begynnelse drev jag pionjärbolaget inom det som idag är videobanners.

För något år sedan byggde jag dessutom världens största oberoende app inom digital marknadsföring, älskad av 200.000 marknadsförare i 165 länder (ett bolag vi fick lägga ner i Sverige, men som nu fått ny luft under vingarna i sydostasien med Singapore som bas).

Men det här gäller kanske ännu mer på den ”köpande” sidan, där jag förutom att ha agerat digital rådgivare hos svenska delen av WFA i ett antal år, även själv grundat ett prisbelönt bolag som gasell inom digital strategi och analys där jag jobbat för ett antal av Sveriges och världens starkaste varumärken. Och då gjort det med digital strategi och optimering för över hundra företag i de flesta branscher på tre kontinenter. Så tillsammans med en obotlig nyfikenhet så tror jag faktiskt att nästan varenda medlem borde kunna få någon nytta av en coaching-session. Som diplomerad coach lutar jag mig inte bara mot den eventuella kunskap och erfarenhet inom digital strategi jag kan tänkas beskyllas för, utan har även god användning av min forskarbakgrund och den ganska kraftfulla datascience vi utvecklat för både digital analys, datadrivna insikter och automatisering.

Rufus Lidman, ceo and founder. Foto Rufus pressarkiv