Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 11

Trender & Tendenser, januari 2020 11

"

Text Carina Englundh

Att gamification är effektivt finns vetenskapliga bevis för där forskaren Elin Nilsson vid Umeå Universitet är en av dem som kommit fram till att Advergaming ökar kunders inställning till varumärken positivt. Dessutom visar samma forskningsstudie att budskapserinran i Advergaming är mer än 15 gånger högre än i traditionell marknadsföring.

Förutom genom hög time spent förklaras detta med att spelarna är aktiva med annonsspel, istället för att passivt se en traditionell annons. Interaktiviteten aktiverar hjärnan på ett helt annat sätt vilket gör att inlärningsförmågan blir betydligt bättre, vilket i sin tur gör att personen kommer ihåg varumärke och budskap i större utsträckning.

Några av Flaries kunder är Universal, Uppsala Universitet, TV4, SF Studios, Klarna, Unilever, Coca Cola och SJ.