Thon Holding Thon Holding | Page 3

INNHOLD 02 04 05 06 18 19 20 21 39 43 Hovedpunkter 2017 Virksomhetsområder Nøkkeltall Årsberetning 2017 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisors berettning Engelsk versjon