Thon Holding Thon Holding | Page 2

HOVEDPUNKTER 2017 • Driftsinntektene økte med 9 % til 7.022 millioner kroner • Resultat før skatter økte med 23 % til 1.092 millioner kroner • Bokført egenkapital steg med 11 % til 9.791 millioner kroner, og egenkapitalandelen var uendret på 42 %. Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere. • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen per 01.01.18 var 2.300 millioner kroner (2.200), og ledigheten var 1 % (1) • Thon Hotels hadde ved årsskiftet 11.338 rom fordelt på 80 hoteller i Norge og utlandet • Konsernets likviditetsreserve var ved årsskiftet 4.004 millioner kroner (2.099) Thon Holding konsernet hadde et godt resultat også i 2017, og oppnådde en resultatvekst fra foregående år. Hovedpunktene i konsernets årsrapport for 2017 er som følger: