Thon Holding Thon Holding | Page 3

Innhold 02 Hovedpunkter 2016 Virksomhetsområder 04 Nøkkeltall 05 06 Årsberetning 2016 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 21 Noter til regnskapet 39 Revisors berettning 43 Engelsk versjon