Thon Holding Thon Holding | Page 2

Hovedpunkter 2016 Thon Holding konsernet hadde et godt resultat også i 2016, og oppnådde en resultatvekst fra foregående år. Hovedpunktene i konsernets årsrapport for 2016 er som følger: • Driftsinntektene økte med 9 % til 6.462 millioner kroner • Resultat før skatter økte med 6 % til 888 millioner kroner • Bokført egenkapital steg med 9 % til 8.856 millioner kroner, og egenkapitalandelen var uendret på 41 %. Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen per 01.01.17 var 2.200 millioner kroner (2.100), og ledigheten var 1 % (1) • Thon Hotels hadde ved årsskiftet 11.610 rom fordelt på 78 hoteller i Norge og utlandet • Konsernets likviditetsreserve var ved årsskiftet 2.099 millioner kroner (3.239) BILDE Thon Hotel Terminus