TheFair 2019 Third Edition | Page 26

MACHINES FOR CASTING

Aktiv Guld forhandler Indutherms støbemaskiner , fordi de er kendetegnet ved høj kvalitet og tillige har fokus på sikkerhed . Indutherm er en verdensomspændende virksomhed og er tillige meget innovativ i tæt samarbejde med universiteter . Det er netop dette valg for hele tiden at søge nye veje og udvikle idéer , som matcher vore virksomheder .

MC-serien og specielt MC 60 V er det perfekte valg til værkstedet , som har mindre mængder , guld , sølv , bronze eller messing til støbning . Fuld tekst i LCD-displayet gør det nemt at indstille og gentage støbninger . Den håndholdte kontrol er den samme som ved manuel støbning . Maskines cylindriske form gør , at næsten hele maskine drejer , når håndtaget vippes . Processen kan tillige følges gennem sigteglasset .
VC 480 V er et godt valg ved større og kontinuerlige mængder . Alle fordelene fra MC-serien er implementeret , men maskinen har en væsentlig større støbekapacitet .
Alle V-modellerne har en hel særlig vibrationsteknologi , som hjælper til , at kuvetten fyldes maksimalt , modvirker porøsitet og tillader en højere og mere konstant densitet i de støbte emner .
Herudover tilbydes Indutherm smelteovne for genanvendelse af metallerne .

Aktiv Guld sells Indutherm ’ s machines for casting , which are known for their high quality and focus on safety . Indutherm is a highly innovative global enterprise that works closely with universities . It ’ s the ideal choice in a constant quest to look for new possibilities and develop ideas that match our companies .

The MC series – and in particular MC 60 V – is the perfect choice for the workshop that has small amounts of gold , silver , bronze or brass for casting . Full text in the LCD display makes it easy to adjust and repeat casting operations . The handheld control unit is the same as with manual casting . The machine ’ s cylindrical shape means that almost the entire machine is rotated when the lever is tipped . The process can also be followed through the sight glass .
VC 480 V is a good choice when working with larger and continuous quantities . All the advantages of the MC series are implemented , but the machine has a considerably higher casting capacity .
All “ V ” models have special vibration technology which helps when filling the form to the maximum level , prevents porosity and enables a higher and more constant density in the cast items .
Indutherm melting furnaces for the reuse of metals are also available .
26 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com