TheFair 2019 Third Edition | Page 12

Aktiv Guld A / S - Focus areas

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Mål 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål nr . 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion , og er et af de helt centrale verdensmål for Aktiv Guld . Det handler blandt andet om at udnytte vores naturressourcer bedst muligt , om forsvarlig håndtering og brug af kemikalier , og som virksomhed at have fokus på at de produkter , som vi fører , såvidt muligt har en bæredygtig profil .

Vi har i Aktiv Guld fokus på guld , der er certificeret genanvendt .
Sidst er magasinet , som du sidder med , trykt på genanvendt papir , med brug af trykfarver , der er skånsomt mod miljøet .
Goal 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Global goal no . 12 concerns responsible consumption and production , and is one of the key global goals for Aktiv Guld . This means utilising our natural resources in the best possible manner , responsible handling and use of chemicals and – as a company – having focus on the fact that the products we carry must as far as possible have a sustainable profile .

At Aktiv Guld we focus on gold that is certified as being recycled .
Finally , the magazine you are reading is printed on recycled paper using printing inks that do not have an impact on the environment .
12 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com