TheFair 2019 Third Edition | Page 11

Aktiv Guld A / S - Focus areas

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Mål 8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Aktiv Guld samarbejder med producenter , der fokuserer på godt arbejdsmiljø . Det betyder blandt andet , at vi altid er klar til at foreslå løsninger , der for eksempel begrænser brugen af skadelige kemikalier .

Aktiv Guld fremhæver , at en arbejdsplads skal indrettes efter de mennesker , der arbejder der - og ikke omvendt . Det betyder , at de maskiner , som vi sælger , har ergonomi i højsædet . De hjælper til , at de der bruger dem , ikke bliver nedslidte før tid , og de hjælper til , at den enkelte kan få mere ud af sin tid . Det sikrer ikke kun anstændige jobs , men også økonomisk vækst , hvorfor verdensmål nr . 8 også er vigtig for os .
Goal 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Aktiv Guld works with manufacturers that focus on a good working environment . This means , among other things , that we ’ re always ready to propose solutions that limit the use of harmful chemicals , for example .

Aktiv Guld stresses that a place of employment must be designed according to the people working there – and not the other way round . This means that ergonomics are paramount on the machines we sell . This , in turn , will mean that those using them won ’ t suffer from injuries that shorten their working life , whilst at the same time enabling each employee to work more efficiently . This not only ensures decent work , but also economic growth , and , as such , why global goal no . 8 is also important to us .
11 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com