TheFair 2019 Third Edition | Page 10

Aktiv Guld A / S - Focus areas

QUALITY EDUCATION

Mål 4 KVALITETSUDDANNELSE

Uddannelse har altid været en prioritet for Aktiv Guld , og vi har med vores kurser et ønske om at holde fast i , og videreudvikle , stolte håndværkstraditioner og -metoder.

Det er derfor , at vi også vælger at fremhæve vores indsats indenfor verdensmål nr . 4 om kvalitetsuddannelse .
Goal 4 QUALITY EDUCATION

Education has always been a priority for Aktiv Guld , and our courses are designed to maintain and further develop proud traditions and methods of craftsmanship .

This is why we ’ ve also chosen to highlight our efforts with regard to Sustainable Development Goal no . 4 concerning quality education .
10 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com