TheFair 2019 Third Edition | Page 21

GET A METAL ACCOUNT

Vi gør det nemt for dig at genanvende guld og sølv og samtidigt holde dine omkostninger nede . Har du en metalkonto hos os , kan du bruge dit gamle guld , når du køber metal , kæder og andet halvfabrikata hos os . Det er nemt og enkelt :

We make it easy for you to recycle gold and silver , whilst also keeping your costs down . If you have a metal account with us , you can use your old gold when you buy metal , chains and other semi-manufactures from us . It ’ s simple and easy :

● Du afleverer dit affald f . eks . filing , guldaffald , sølvaffald , barre eller gamle smykker .
● You deliver your waste , e . g . filing , gold waste , silver waste , ingots or old jewellery .
● Vi sender det til vores anerkendte og certificerede samarbejdspartnere , hvor det bliver affineret og analyseret .
● We send it to our recognised and certified business partners , where it ’ s refined and analysed .
● Herefter overføres indholdet af finguld og finsølv til din metalkonto , og omkostningerne faktureres .
● The content of fine gold and fine silver is then transferred to your metal account , and the costs invoiced .
● Næste gang du handler færdigbearbejdet guld eller sølv , har du mulighed for at anvende din metalkonto og således kun betale faconprisen .
● Du kan også genanvende finmetaller til støb .
● Next time you buy finished gold or silver , you can use your metal account and thus only pay the price of workmanship .
● You can also reuse fine metals for casting .
Read more about the benefits of a metal account at our webshop .
Læs mere om mulighederne ved en metalkonto på vores webshop .
21 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com