Teknologi Pendidikan 2012 - Page 2

ISI KANDUNGAN ___________________________________________________________________________ 1.0 Pengenalan 2.0 Apakah maksud CMS? 3.0 Menggunakan WordPress sebagai CMS 4.0 WordPress.com dan WordPress.org 5.0 Membina laman web menggunakan WordPress.com 5.1 Menetapkan jenis laman web yang hendak dibina 5.2 Menetapkan fungsi yang hendak dimuatkan dalam laman web 5.3 Mendaftar akaun WordPress.com 5.4 Mengenali fungsi dashboard 5.5 Mengubah suai paparan pada laman web 5.6 Membuat kiriman 5.7 Menetapkan halaman 5.8 Menetapkan kemudahan Perkongsian (Sharing) 5.9 Menetapkan pautan 6.0 Menjadikan laman web kita sebagai laman web komuniti. 7.0 Langganan Blog (Follow) 8.0 Menggunakan kemudahan daripada pihak ketiga (3rd party function). 1