Teknologi Pendidikan 2012 - Page 11

? ? ? ? ? Untuk mengaktifkan fungsi widget yang dikehendaki, kita hanya perlu klik pada widget tersebut dan tarik (drag) ke bahagian Default sidebar, Secondary sidebar, First Footer Widget Area, Second Footer Widget Area, Third Footer Widget Area atau Fourth Footer Widget Area. Untuk mengubah paparan belakang pada laman web, klik pada Background yang akan memaparkan bahagian seperti di bawah. Untuk memuat naik gambar atau imej yang hendak dijadikan sebagai paparan belakang, klik pada butang Choose File. Setelah memilih fail imej yang dikehendaki, klik pada butang Upload. Bagi menukar warna paparan pula, klik pada Select a Color. Kita juga boleh menukar bahagian atas paparan (header) dengan imej yang lain. 10