SZIGma 2018. november | Page 4

2018. november 4 A SZIG... ma FECSKEAVATÓ 2018 avagy a fészek végleges elfoglalása Fo t ó: Kék esi Dor o tt ya (12. A) Ahogy minden évben, idén október 12- én is megrendezésre került az újonnan be- jövő osztályok számára a fecskeavató. A 9.B osztály volt a szervező, akik az újítások mellett már megszokott feladatokat is ad- tak a fecskéknek. A főfeladatban az osztá- lyoknak egy zenét, egy öltözködési stílust és egy mesefigurát kellett kihúzniuk, majd aköré felépíteni egy pár perces történetet. Fergeteges produkciók születtek. Az osz- tályok úgy nyilatkoztak, hogy a felkészü- lés a legtöbb helyen könnyen ment, össze tudtak dolgozni, és hamar megtalálták a közös hangot. A próbák jó hangulatban zaj- lottak, és van akinek az tetszett, hogy „sok óra elmaradt miatta”. A 7.B-sek a Shrekben szereplő szamarat kapták, daluk az Egy szabad országért, ruhájuk a munkásöltözet volt. Osztályfőnökük, Juhászné Sebestyén Andrea tanárnő így nyilatkozott: „A felké- szülés nagyon gördülékenyen ment, sikerült gyorsan összeraknunk a produkciót. Rop- pant büszke vagyok az osztályomra.” De találkozhattunk még Olaffal, Zordonnal, láthattuk napjaink gyerekdivatját és hall- gathattuk Pribelszky Norbi Ironladyjét és a KFT Afrika című örökzöld slágerét, amit a tornaterem trópusi levegője még jobban visszaadott. A feladatok között szerepelt még társkere- sés, ahol bekötött szemmel kellett megkeres- ni két osztálytársat, vagy piramist kellett épí- teni poharakból, vagy a dalfelismerés, ahol az önkéntes jelentkezők próbálták elénekelni a hallott híres dalt, az osztályának pedig ki kellett találni azt. Mindegyik feladatnál na- gyon érezni lehetett az izgalmat és a ver- senyszellemet a levegőben, de talán az előbb említett legutolsónál a legjobban. Természe- tesen az idei eskütétel is hasonló volt az elő- zőkhöz; a fecskékkel mindent megígértettek, ami a felsőbb évesek hasznára válhat. A zsűriben a tanárokat Farkas Gábor igazgató úr, Harcz Katalin tanárnő és Csa- tári Ferenc tanár úr képviselte. A diákok közül Palotai Bori, Bozi Rebeka és Árvai Máté DÖK-elnök voltak zsűritagok. A szervező osztály külön köszönetet nyilvá- nított Kaszás Emőke tanárnőnek és Csatári Ferenc tanár úrnak, akik rengeteget segí- tettek az avató megszervezésében. Idén helyezések helyett minősítéseket kaptak az osztályok. A legkiválóbb minősítést a 9.Ny osztály nyerte, de mindenkinek nagyon gra- tulálunk. Ez egy olyan élmény – a diákna- pokkal együtt – ami végigkíséri a gimnázi- umi éveinket. Klausz Kitti (10.B)