SZIGma 2018. november | Page 3

A SZIG... ma 3 2018. november JÓ SZERENCSÉT! – FIZIKATÚRA 2018 Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete. – így szól- nak a bányászinduló kezdőso- rai. Az idén október 13-án meg- rendezett Fizikatúrán résztvevő diákok többet is megtudhattak a bányászatról és a bányákban dol- gozók életéről, például azt is, ho- gyan működött a bányászok által egykor használt karbidlámpa. A vállalkozó szellemű diá- kok 3 fős csapatokban száll- hattak versenybe egymással. Az előfeladatokat teljesítők nagyobb eséllyel érhettek el helyezést, mivel a két feladat megoldásával majdnem 50 pon- tot lehetett elérni. Közel 130 csapat járta be a Brennberg és Görbehalom közti útvonalat. Kényelmes tempóban minden feladatot megoldva a távot 3,5 – 4 óra alatt lehetett teljesíteni. A túra idén is két irányból in- dult: a Magenta csapatoknak Görbehalomból kellett eljut- ni Brennbergbe, a Ciánoknak pedig fordítva. A célba érés- kor a csapatok üdítőt, virslit és palacsintát kaptak, útközben az állomásokon a szervezők müzliszeletekkel kedveskedtek. A túrán való részvételem során remek szervezettséget tapasztaltam. A segítő diákok mindenhol nagyon türelmesek és segítőkészek voltak, az állo- másokon teljes „képzavar” ese- tén rávezettek a megoldásra, míg a többiek vigyáztak arra, hogy senki se tévedjen el. A Fizikatúra – mint minden évben – idén is nagy sikert ara- tott, és mindenkinek csak ajánla- ni tudom, akár erőssége a fizika, akár nem. Köszönjük a szervezőknek a nagyszerű élményt! Hruby Réka (10.B)