Stereo+ Stereopluss.no 3/2021 | Page 19

+ GADGETS » Focal Clear Mg

betydelig lettere enn aluminium , men du kan høyst sannsynlig ikke lage membranen med kun magnesium . Høyst sannsynlig er det en av de vanlige legeringene med noen prosent aluminium , og så vidt litt sink . Men vekten er fortsatt i nærheten av 35 % lavere enn aluminium . Men det er også snakk om å spare vekt andre steder der dette er mulig . Blant annet ved å kutte ut formrøret som spolen vanligvis er spunnet på , og redusere vekten på membranens oppheng .
Målet er selvsagt å øke responsiviteten til systemet slik at membranen blir mer følsom for kraften i « motoren », og slik at du transientresponsen blir hurtigere .
Endres vekt og andre egenskaper , må det også gjøres endringer i magnetsystemet for å få perfekt linearitet og homogene klangegenskaper fra den aller dypeste bunnen , og opp til et punkt som ligger et langt stykke over terskelen til hørselen . Det er fullt mulig å tenke seg at det ikke er helt enkelt med det mildt sagt trange akustiske rommet membranen skal leke seg i .
Lydopplevelse
Jeg hadde den noe rimeligere , og lukkede modellen Celestee på test i forrige utgave . Til å være en lukket modell syntes jeg Focal hadde gjort en glimrende jobb . De låt fint , og hadde selvsagt den innebygde fordelen for alle med høyt befolkede husholdninger at den ikke lekker masse lyd til omgivelsene , slik at far eller mor kan ta seg en skikkelig time-out uten å forstyrre andres lekselesing ,