Stereo+ Stereopluss 9/2019 | Page 41

+ HIFI » Rega Aethos seg selv. Dette skal gi meget lavt støynivå og også meget lav forvrengning. hende at forsterkeren ber om en «time-out» for å kjøle seg litt ned. Det skjedde ikke hos meg, og gir du forsterkeren rikelig med luft rundt seg og god ventilasjon, vil det heller ikke skje hos deg. På baksiden finnes det 5 analoge innganger, og en forforsterker-utgang som kan brukes til en ek- stra effektforsterker, eller en eller to subwoofere. Forsterkeren Rega ber om å bli trodd når de sier at de ikke lanserer noe som helst fordi de må være tilstede i en viss prisklasse, eller fordi produktene har vært lenge på markedet. De lanserer produkter når de føler Rega kan levere noe som bidrar til å gi kundene bedre lydopplevelser. Derfor var ikke en ny integrert forsterker på tegnebordet før de etter lang tids prøving og feiling hadde klart å lage et transistor-kretsløp som virkelig ga klare forbe- dringer i en av deres MC-forsterkere. Aethos er en dual mono-konstruksjon hvor de viktigste ingrediensene er to par 160watt San- ken Darlington utgangstransistorer, et diskret oppbygget inngangstrinn med Linear Systems LSK389FETs, en klasse A forforsterker, og et Alps Blue Velvet volumpotmeter. Nivået og balansen mellom de to kanalene reguleres i like stor grad av forsterkningsnivået og av de utvalgte komponen- ter med høy toleranse, som av volumpotmeteret i Er det forskjell på forsterkere? Ser vi på ytterpunktene blant de forsterkerne vi har testet i løpet av året, er det stor forskjell i både klang og musikalsk signatur. Ja, den aller største forskjellen får du når du sammenlikner forskjellige høyttalere, men valg av forsterker kan være helt avgjørende for totalresultatet du får i stua. Det er for eksempel store forskjeller på for eksempel Pri- mare i30, Hegel H390, Naim Supernait 3, Roksan Blak og Rega Aethos i praktisk bruk. Samtidig har stort sett alle forsterkere snorrett frekvensgang, lavt støygulv, lite forvrengning, høy stabilitet og krefter nok til å drive et par fornuftige høyttalere. Det er ikke engang mulig å gjette hvordan de låter basert på hvordan de måler eller hvordan spesifi- kasjonene ser ut. Det er noen som argumenter sterkt for at en rimelig integrert forsterker eller en receiver kan konkurrere med veldig mye dyrere konstruksjoner, men vi har ikke noen gode eksempler på at det er mulig. Kanskje kan forskjellene minimeres med gode valg av signal-kilde og høyttalere, og det kan spille fantastisk til prisen, men ikke helt i klasse med de ovennevnte modellene. Nå er jo disse også høyst forskjellig utstyrt, og innebygde digitalkon- vertere og platespiller-forsterkere, eller mangelen 41 Stereo + 9/19