Stereo+ Stereopluss 9/2019 | Page 40

+ HIFI » Rega Aethos 40 NYDELIG FORSTERKER Rega er mest kjent for platespillerne sine, men de integrerte forsterkerne Brio og den nye og helt på grensen til fantastiske Aethos, gjør virkelig alt de kan for at dette skal endre seg. Tekst: Håvard Holmedal R ega Aethos er en helt ny forsterker på det norske markedet, og har kommet på plass akkurat tidsnok til at du kan kjøpe en gedi- gen og forhåpentlig velfortjent julepresang til deg selv – hvis du har vært litt ekstra snill i 2019. Den seriøst utseende integrerte forsterkeren fikk vi en presentasjon av allerede under vårt besøk på Rega på vårparten i 2019, og vi har ventet spent på den siden. Da den endelig dukket opp var vi ikke sene med å få den koblet opp for å spille vakker musikk. Hva er det Rega har gjort? Forsterkeren er skikkelig skrudd sammen, og er både tung og skikkelig konstruert. Designet er typisk Rega. Ujålete, gjenkjennelig og veldig skikkelig, og laget med tanke på at den skal være kjapp og enkel å produsere på deres egen fabrikk i England. Rega Aethos er helt analog, og den har heller ikke noen dedikert platespillerinngang. Det er et bevisst valg fra Rega sin side. Her er det best mu- lig lyd for pengene som er målsetningen, for Rega mener at digitalkonvertere med fordel kan kjøpes separat – hvis du i det hele tatt har bruk for en. Det samme gjelder den manglende platespiller- forsterkeren. Rega mener bestemt denne bør kjøpes tilpasset prisen og nivået til platespilleren, og ikke et valg Rega behøver ta på vegne av bruke- ren. Det er også mye som tyder på at en RIAA bør sitte i en separat enhet med sin egen strømforsy- ning, for å gi det aller beste lydmessige resultatet. Det Rega derimot har fått på plass en fleksibel hodetelefon-forsterker av god kvalitet. Den tes- tet jeg med de utmerkede hodetelefonene Focal Stellia, og resultatet er klart godkjent. Ikke på nivå med Focal Arche – noe som hadde vært sensasjo- nelt, men likevel svært velspillende og detaljert. Aethos leverer 125watt per kanal. Det er ikke voldsomt mye, men med et par ikke altfor tung- drevne høyttalere, og lytting som ikke innebærer å spille til det gjør vondt i ørene, er det stort sett nok. På en forsterker i denne prisklassen handler det om høyttalere opp til 60-70k og da er du på trygg grunn. På innsiden av forsterkeren sitter den en sikker- hets-krets som skal hindre forsterkeren å bli for varm. Spiller du høyt over lengre tid kan det derfor Stereo + 9/19