Stereo+ Stereopluss 8/2019 | Page 30

+ HIFI » Hegel H120 Det er ikke gjort noen forsøk på å dekke til noe ved å «varme» opp lydbildet, eller å gjøre forsterke- ren lett avrundet av i diskanten og i den øverste delen av mellomtonen, men det er heller ingen antydning til at det for skarpt eller spisst i toppen når jeg benytter den via de analoge inngangene. Faktisk er den ganske elegant og lettflytende, slik også Røst var, til å være en forsterker i denne pris- klassen. Men det må jo sies at den heller ikke er på nivå med H390 når det gjelder presisjon og raffine- ment. H390 er på en annen planet, rett og slett. Og dessverre også i en annen prisklasse. Den virker kraftfull Selv om dette ikke er et svært beist av en for- sterker, oppfører den seg som en helt til den ikke gjør det lenger. På normale lyttenivåer har den en flott og ganske så kraftfull måte å spille på. Den virker «våken» allerede når du spiller bakgrunns- musikk, og du får god innsikt i musikken og en fin presentasjon av lydbildet, selv om du spiller på svært lavt volum. På normale lyttenivåer er det bare høyere, og det samme er opplevelsen når du spiller skikkelig høyt. Det er like ryddig og like pent i sømmene, og helt uten antydninger til at den