Stereo+ Stereopluss 8/2019 | Page 29

+ HIFI » Hegel H120 på de andre. Du kan også sette separat maksvo- lum for forsterkerens høyttalerutgang og hodete- lefon-utgang, og definere selv hvilket volum den skal starte på når den slås på. bra, og på vanlige volum var det ingen tegn til at forsterkeren var et lite knøtt fra Norge. Tilkobling Jeg har koblet Hegel H120 til Sonus faber Olym- pica Nova II, et par Monitor Audio Gold 100 og et Analog par små Klipsch RP-400M, som i følge enkelt skal Det er ingen stor mening å oppgradere fra Røst være rene giften for lytteopplevelsen sammen til H120 hvis du kun bruker forsterkeren til analoge med Hegel. Jeg brukte også et par aktive stu- kilder. Du vil kanskje oppdage noen mindre forbe- diomonitorer fra Gibson koblet til forsterkerens dringer som enda større presisjon og kanskje den linjeutgang for nærfelt-lytting. De er ikke akkurat noe strammere gjengivelse, men disse forskjellene preget av hifi-ens smilefjes-lydkurve! Jeg har også er knapt store nok til at det forsvarer og selge en benyttet en iDSD Pro digitalkonverter/forforster- Røst for halve prisen av en ny, og så kjøpe en H120. ker fra iFI Audio som også dobler som strøm- Hvis du da ikke insisterer på å ha det aller siste meenhet for blant annet musikk fra Tidal, via de av teknologi – uansett hva slags belastning det på balanserte XLR-inngangene og benyttet Hegel familieøkonomien. H120 som ren effektforsterker. De som ikke har hørt Røst vil åpenbart være Hver gang jeg har testet Hegel er det noen, både i plassert litt annerledes, og vil nok sette pris på for- bransjen og blant leserne, som ikke forstår hvorfor sterkerens generelt veldig gode oversikt og graden jeg kan mene at Hegel spiller nøytralt. Hegel spiller av kontroll den har på tilkoblede høyttalere. Jeg for lyst, basta! Jeg tenker at det er det lov å mene, har hørt Røst på høyttalere til høye sekssifrede be- og at det kanskje til og med er flott at det finnes så løp uten at den har gjort seg vesentlig bort, og det til de grader forskjellige preferanser der ute. gjelder også nye H120. Jeg har for eksempel hørt Det som derimot preger lyden allerede før Røst spille på KEF Blade og det er ikke en høyttaler forsterkeren har fått varmet seg opp, og er klar til som er laget for å være spesielt snill og hyggelig å testes, er en svært presis fremføring helt uten mot forsterker. Likevel fungerte det overraskende noen form for parfymering, eller ekstra utglatting. 29 Stereo + 8/19