Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 75

EISA Awards » 2018-2019

75

EISA MED GLOBAL KÅRING AV ÅRETS BESTE PRODUKTER

EISA er blitt en verdensomspennende Award-organisasjon . Det betyr at en EISA Award er viktigere for produsentene enn noen sinne . Og husk at EISA-prisene ikke er basert på design eller papirytelser . EISA tester absolutt alt de honorerer og er basert på omhyggelige tester og målinger av EISAs medlemsblader .

En del av de produktene vi får demonstrert tar vi inn til test , og selv om ikke alle magasinene som er tilknyttet EISA får hvert sitt produkt til test , må alle produkter være testet av et minimum av EISA-bladene innenfor hver produktkategori . Kategoriene er audio , hjemmekino , TV / Video , foto , bilstereo og bærbar lyd . Til sammen over 50 magasiner som representerer et stort antall land rundt i Europa i tillegg til Australia , USA og i løpet av det siste året også Hongkong / Kina , Japan og India .

Sommerjobb
Mai og Juni , hvor vi helst skulle sittet på et egnet sted og tatt en utepils eller to , er en utrolig travel periode . Vi skal gjennom testing av et temmelig imponerende antall produkter , dele erfaringer og dokumentere hva vi kommer frem til . Det interessante er at selv om mange gjerne påstår at det å lytte på lyd og se på bilder , er særdeles subjektive greier , finner man stort frem til de samme produktene . Det skjer enten man bor i Skandinavia , rundt Middelhavet eller i Australia . Ørene og øynene er likevel de samme , og produktene blir vurdert på samme måte alle steder .
For å være på trygg grunn blir også et stort antall aktuell produkter testet og målt i laboratoriet . Disse målingene støtter vi oss også på i våre egne omtaler . Etter en runde med lytting og testing er det klart for en lengre nominasjonsprosess som etter en temmelig bråkete , men interessant og lærerik prosess , også på et hotell et eller annet sted , ender opp som årets beste produkter .
Men det er ikke alle produkter som kan vinne . Produktene må ha distribusjon i et minimum av landene i Europa , og det sier seg jo selv at uten distribusjon i England , Tyskland , Frankrike , Spania , Italia , Japan eller USA blir det vanskelig å nå opp . Selv om produktet for eksempel er stort i Skandinavia .
Det du leser om på de neste sidene er de produktene som fikk prisene sine nå i August , og så ender det hele opp med en større seanse i Berlin under IFA i slutten av August hvor EISA inviterer hele bransjen til en real festkveld og deler ut årets EISA-priser til de beste produktene .
Vi gratulerer !
Stereo + 6 / 18
75 EISA Awards » 2018-2019 EISA MED GLOBAL KÅRING AV ÅRETS BESTE PRODUKTER EISA er blitt en verdensomspennende Award-organisasjon. Det betyr at en EISA Award er viktigere for produsentene enn noen sinne. Og husk at EISA-prisene ikke er basert på design eller papirytelser. EISA tester absolutt alt de honorerer og er basert på omhyggelige tester og målinger av EISAs medlemsblader. E n del av de produktene vi får demonstrert tar vi inn til test, og selv om ikke alle maga- sinene som er tilknyttet EISA får hvert sitt produkt til test, må alle produkter være testet av et minimum av EISA-bladene innenfor hver produktkategori. Kategoriene er audio, hjemme- kino, TV/Video, foto, bilstereo og bærbar lyd. Til sammen over 50 magasiner som representerer et sto 'B�F����B'V�GB�WW&��F���VvrF��W7BЧ&Ɩ�U4�r��;�WBbFWB6�7FR :W&WB�w<:R���rЦ���r��������r��F��6���W&��& ����r�V���f�"f��V�7B6�V��R6�GFWB :RW@�Vv�WB7FVB�rFGBV�WFW��2V��W"F��W"V�WG&�Ɩp�G&fV�W&��FR�f�6��v�V����FW7F��rbWBFV�Ц�VƖr����W&V�FR�F��&�GV�FW"�FV�RW&f&��ЦvW"�rF��V�V�FW&R�ff�����W"g&V�F���FW@���FW&W76�FRW"B6V�b����vRv�W&�R :W7L:W"@�FWB :RǗGFR :RǖB�r6R :R&��FW"�W"<:g&FV�W27V"Ц�V�F�fRw&V�W"�f���W"��7F�'Bg&V�F��FR6��P�&�GV�FV�R�FWB6��W"V�FV���&�"�6��F��Чf��'V�GB֖FFVƆfWBV��W"�W7G&Ɩ� 9�&V�R�p�;���V�RW"Ɩ�WfV�FR6��R��r&�GV�FV�R&Ɨ �gW&FW'B :R6��R�:WFR��R7FVFW"�f�" :Rl:g&R :RG'�vrw'V��&Ɨ"�w<:RWB7F�'B�ЧF���GVV��&�GV�FW"FW7FWB�r�:V�B��&�&F�&�WB�F�76R�:VƖ�vV�R7L;�GFW"f��72�w<:R :R�l:W&RVv�P���F�W"�WGFW"V�'V�FR�VBǗGF��r�rFW7F��rW �FWB��'Bf�"V��V�w&R��֖�6���7&�6W726�ЦWGFW"V�FV��VƖr',:V�WFR��V���FW&W76�B�p��:g&W&��&�6W72��w<:R :RWB��FV��WBV��W"��W@�7FVB�V�FW"�6�� :W&WG2&W7FR&�GV�FW"��V�FWBW"���R��R&�GV�FW"6����f���R�&�GV�FV�R�:R�F�7G&�'W6����WB֖��V�`���FV�R�WW&���rFWB6�W"6Vr��6V�bBWFV�F�7G&�'W6����V�v��B�G�6���B�g&�&��R�7Ц���FƖ���V��W"U4&Ɨ"FWBf�6�VƖr :R�:P���6V�b��&�GV�FWBf�"V�6V�V�W"7F�'B��6��F��f��FWBGR�W6W"�� :RFR�W7FR6�FV�RW"FR&�ЦGV�FV�R6��f���&�6V�R6��R�:R�VwW7B��r<:P�V�FW"FWB�V�R��VBV�7L;�'&R6V�6R�&W&Ɩ�V�FW"�d�6�WGFV�bVwW7B�f�"T�4��f�FRЧ&W"�V�R'&�6�V�F��V�&V�fW7F�fV�B�rFV�W"W@�:W&WG2T�4�&�6W"F��FR&W7FR&�GV�FV�R�f�w&GV�W&W"�7FW&V��b��