Stereo+ Stereopluss 6/2018 - Page 75

EISA Awards » 2018-2019

75

EISA MED GLOBAL KÅRING AV ÅRETS BESTE PRODUKTER

EISA er blitt en verdensomspennende Award-organisasjon . Det betyr at en EISA Award er viktigere for produsentene enn noen sinne . Og husk at EISA-prisene ikke er basert på design eller papirytelser . EISA tester absolutt alt de honorerer og er basert på omhyggelige tester og målinger av EISAs medlemsblader .

En del av de produktene vi får demonstrert tar vi inn til test , og selv om ikke alle magasinene som er tilknyttet EISA får hvert sitt produkt til test , må alle produkter være testet av et minimum av EISA-bladene innenfor hver produktkategori . Kategoriene er audio , hjemmekino , TV / Video , foto , bilstereo og bærbar lyd . Til sammen over 50 magasiner som representerer et stort antall land rundt i Europa i tillegg til Australia , USA og i løpet av det siste året også Hongkong / Kina , Japan og India .

Sommerjobb
Mai og Juni , hvor vi helst skulle sittet på et egnet sted og tatt en utepils eller to , er en utrolig travel periode . Vi skal gjennom testing av et temmelig imponerende antall produkter , dele erfaringer og dokumentere hva vi kommer frem til . Det interessante er at selv om mange gjerne påstår at det å lytte på lyd og se på bilder , er særdeles subjektive greier , finner man stort frem til de samme produktene . Det skjer enten man bor i Skandinavia , rundt Middelhavet eller i Australia . Ørene og øynene er likevel de samme , og produktene blir vurdert på samme måte alle steder .
For å være på trygg grunn blir også et stort antall aktuell produkter testet og målt i laboratoriet . Disse målingene støtter vi oss også på i våre egne omtaler . Etter en runde med lytting og testing er det klart for en lengre nominasjonsprosess som etter en temmelig bråkete , men interessant og lærerik prosess , også på et hotell et eller annet sted , ender opp som årets beste produkter .
Men det er ikke alle produkter som kan vinne . Produktene må ha distribusjon i et minimum av landene i Europa , og det sier seg jo selv at uten distribusjon i England , Tyskland , Frankrike , Spania , Italia , Japan eller USA blir det vanskelig å nå opp . Selv om produktet for eksempel er stort i Skandinavia .
Det du leser om på de neste sidene er de produktene som fikk prisene sine nå i August , og så ender det hele opp med en større seanse i Berlin under IFA i slutten av August hvor EISA inviterer hele bransjen til en real festkveld og deler ut årets EISA-priser til de beste produktene .
Vi gratulerer !
Stereo + 6 / 18
75 EISA Awards » 2018-2019 EISA MED GLOBAL KÅRING AV ÅRETS BESTE PRODUKTER EISA er blitt en verdensomspennende Award-organisasjon. Det betyr at en EISA Award er viktigere for produsentene enn noen sinne. Og husk at EISA-prisene ikke er basert på design eller papirytelser. EISA tester absolutt alt de honorerer og er basert på omhyggelige tester og målinger av EISAs medlemsblader. E n del av de produktene vi får demonstrert tar vi inn til test, og selv om ikke alle maga- sinene som er tilknyttet EISA får hvert sitt produkt til test, må alle produkter være testet av et minimum av EISA-bladene innenfor hver produktkategori. Kategoriene er audio, hjemme- kino, TV/Video, foto, bilstereo og bærbar lyd. Til sammen over 50 magasiner som representerer et sto 'BFB'VGBWW&FVvrFW7BЧ&ƖU4r;WBbFWB67FR :W&WBw<:RrЦrrF6W&& rVf"fV7B6VR6GFWB :RW@VvWB7FVBrFGBVWFW2VW"FW"VWG&ƖpG&fVW&FRf6vVFW7FrbWBFVЦVƖrW&VFRF&GVFW"FVRW&f&ЦvW"rFVVFW&RffW"g&VFFW@FW&W76FRW"B6VbvRvW&R :W7L:W"@FWB :RǗGFR :RǖBr6R :R&FW"W"<:g&FVW27V"ЦVFfRw&VW"fW"7F'Bg&VFFR6P&GVFVRFWB6W"VFV&"6FЧf'VGB֖FFVƆfWBVW"W7G&Ɩ 9&VRp;VRW"ƖWfVFR6Rr&GVFVR&Ɨ gW&FW'B :R6R:WFRR7FVFW"f" :Rl:g&R :RG'vrw'V&Ɨ"w<:RWB7F'BЧFGVV&GVFW"FW7FWBr:VB&&F&WBF76R:VƖvVR7L;GFW"f72w<:R :Rl:W&RVvPFW"WGFW"V'VFRVBǗGFrrFW7FrW FWB'Bf"VVw&R֖67&6W726ЦWGFW"VFVVƖr',:VWFRVFW&W76Bp:g&W&&6W72w<:R :RWBFVWBVW"W@7FVBVFW"6 :W&WG2&W7FR&GVFW"VFWBW"RR&GVFW"6fR&GVFVR:RF7G&'W6WB֖V`FVRWW&rFWB6W"6Vr6VbBWFVF7G&'W6VvBG6Bg&&R7ЦFƖVW"U4&Ɨ"FWBf6VƖr :R:P6Vb&GVFWBf"V6VVW"7F'B6FfFWBGRW6W" :RFRW7FR6FVRW"FR&ЦGVFVR6f&6VR6R:RVwW7Br<:PVFW"FWBVRVBV7L;'&R6V6R&W&ƖVFW"d6WGFVbVwW7Bf"T4fFRЧ&W"VR'&6VFV&VfW7FfVBrFVW"W@:W&WG2T4&6W"FFR&W7FR&GVFVRfw&GVW&W"7FW&Vb