Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 74

Stereo + stereopluss.no Dette mener vi! Vi håper at alle leserne forstår godt hva vi skriver og kan forstå forskjellene på det som er godt, det som ikke er helt på topp, og eventuelt det vi mener er uinteressant, og kjedelig. Og så er det selvsagt de produktene som er spesielt gode, spesielt lekre eller som har egenskaper som står seg mot alt annet i bransjen. Men det er viktig å vite at alt dette står i forhold til pris. Her er våre karakterer: Stereo + stereopluss.no Dette er produkter som absolutt ikke bør kjøpes da vi mener de ikke holder mål i forhold til pro- duktene ellers i markedet, eller har så svake løsninger og konstruksjon at de faller helt igjennom. Ikke engang i kombinasjon med andre produkter som balanserer ut problemene, vil vi anbefale disse. Produkter med to stjerner vil vi helst at du ikke kjøper, men det kan jo være en grunn til å gjøre det likevel. De løser et problem, de har utstyr som du behøver, eller du har så mye penger at det ikke er noe problem å sløse dem bort på tvilsom elektronikk. De kan selvsagt låte brukbart i en- kelte sammenhenger, men dette vil være krevende å få til. Tre stjerner er etter vår mening minstemålet for kvalitet og lyd/bilde-opplevelse. Det finnes bedre produkter på markedet, men de har kanskje en design eller utstyrspakke som gjør dem attraktive utover underholdningsverdien og lyd eller bilde-opplevelsen. Med fire stjerner kommer vi opp på et nivå hvor vi ikke har noen problemer med å anbefale det til alle. Det er fortsatt ikke strålende, og produktet har kanskje ikke det nødvendige utstyret eller de- signen for å markere seg i markedet, men her kan du få utmerkede opplevelser, og vet du hvordan du skal kombinere produkter for den alle beste opplevelsen, kan du finne mange aktuelle produk- ter i denne klassen. Her havner også produkter som er fantastiske, men som er for dyre. Fem stjerner er vår høyeste karakter. For å komme hit krever det at vi blir overbevist om at både kvalitet, konstruksjon og utstyr holder høyt nivå. I tillegg må vi mene at prisen er god i forhold til gjengivelsen. Et produkt med fem stjerner anbefaler vi alle som er ute etter et godt produkt og en hyggelig opplevelse. ANBEFALT Noen produkter skiller seg spesielt ut med et fantastisk forhold mellom pris og kvalitet. De får vår spesielle anbefalt-premie.