Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 62

Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra
teringen av pickupene er presisjonshåndverk av høyeste klasse . Hos Lyra er det Yoshinori Mishima som gjør den jobben , slik han har gjort helt siden Lyra startet med produksjon av pickuper .
Måler og lytter seg fram til Lyra-lyden
Mishima har også lært opp to kvinner , Akiko og Yoko , til å foreta den grunnleggende primæroppbyggingen av pickupene . Det betyr at de monterer sammen kroppen , nålefanen , spolesystemet og frontstykket . I tillegg lodder de på spoletrådene til utgangssignalpinnene .
- Mishima forbereder og sjekker nålefanesystemet og gummidemperne , og leverer dette til Akiko og Yoko . Etter at damene er ferdige , leveres pickupene til Mishima som justerer dem opp ved hjelp av testplater og instrumenter . Deretter « stemmer » han hver eneste pickup med musikk på LP-plate og finjusterer slik at lyden blir « riktig ». Han bruker spesial-tunede STAX Lambda hodetelefoner og forsterkere , samt sin referanse spesialbygde RIAA , avslører Bjørge .
Neste år fyller imidlertid Mishima 70 år , så Lyra har nå begynt å se på alternativer , både når det gjelder å lage pickuper som er enklere å produsere , men også å sette ut noe av monteringen til andre .
Rundt 1990 brøt Scan-Tech med Spectral for å satse på pickuper under eget navn . Det navnet ble Lyra og Clavis den første Lyrapickupen . ( Foto : David Pastern )
Jobber med ny innstegsmodell
I skrivende stund er det nemlig to-tre prosjekter Lyra jobber med . Det ene er en rimelig pickup som skal ligge under dagens innstegsmodell Delos ( 17.000 kroner ).
- Poenget med den er ikke bare at den skal være rimelig , men også at vi skal kunne produsere mange av dem og selge den i tusenvis . Allerede i april sa Jonathan Carr seg fornøyd med designet , så nå er vi over i neste trinn som er selve produksjonen . I dette tilfellet betyr det at vi må få laget støpeformer og det vil kanskje bli den største enkeltinvesteringen Lyra noensinne har gjort på opp mot 100.000 dollar , forteller Bjørge . Når den vil komme for salg , er imidlertid usikkert . - Jeg har gjort det klinkende klart for Jonathan at denne pickupen burde vi hatt klar for lenge siden , men det er nok et ett-årsprosjekt . Du får spørre meg på München-messa neste år , sier han .
Kanskje ny toppmodell og riaa-trinn
Det neste prosjektet sier han er like viktig , for etter at Lyra sluttet å produsere Skala , har de hatt et hull i sortimentet mellom Kleos til 30.000 kroner og Etna til 77.000 kroner .
- Vi hadde planer om å lage en air-core-pickup i det segmentet , men Jonathan trenger enda mer tid for å få utviklet sin ideelle aircore-pickup . Derfor blir det i stedet en pickup med den teknologien vi benytter i dag . Den vil få elementer fra både Etna og Skala , samt at vi vil bruke helt nye , spennende materialer både i metall
62 Stereo + 6 / 18
Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra teringen av pickupene er presisjonshåndverk av høyeste klasse. Hos Lyra er det Yoshinori Mishima som gjør den jobben, slik han har gjort helt siden Lyra startet med produksjon av pickuper. Måler og lytter seg fram til Lyra-lyden Mishima har også lært opp to kvinner, Akiko og Yoko, til å foreta den grunnleggende primæroppbyggingen av pickupene. Det betyr at de monterer sammen kroppen, nålefanen, spolesystemet og frontstykket. I tillegg lodder de på spoletrådene til utgangssignal- pinnene. - Mishima forbereder og sjekker nålefanesystemet og gummi- demperne, og leverer dette til Akiko og Yoko. Etter at damene er ferdige, leveres pickupene til Mishima som justerer dem opp ved hjelp av testplater og instrumenter. Deretter «stemmer» han hver eneste pickup med musikk på LP-plate og finjusterer slik at lyden blir «riktig». Han bruker spesial-tunede STAX Lambda hodetelefo- ner og forsterkere, samt sin referanse spesialbygde RIAA, avslører Bjørge. Neste år fyller imidlertid Mishima 70 år, så Lyra har nå begynt å se på alternativer, både når det gjelder å lage pickuper som er enklere å produsere, men også å sette ut noe av monteringen til andre. Rundt 1990 brøt Scan-Tech med Spectral for å satse på pickuper under eget navn. Det navnet ble Lyra og Clavis den første Lyra- pickupen. (Foto: David Pastern) Jobber med ny innstegsmodell I skrivende stund er det nemlig to-tre prosjekter Lyra jobber med. Det ene er en rimelig pickup som skal ligge under dagens innstegsmodell Delos (17.000 kroner). - Poenget med den er ikke bare at den skal være rimelig, men også at vi skal kunne produsere mange av dem og selge den i tu- senvis. Allerede i april sa Jonathan Carr seg fornøyd med designet, så nå er vi over i neste trinn som er selve produksjonen. I dette tilfellet betyr det at vi må få laget støpeformer og det vil kanskje bli den største enkeltinvesteringen Lyra noensinne har gjort på opp mot 100.000 dollar, forteller Bjørge. Når den vil komme for salg, er imidlertid usikkert. - Jeg h \�ڛܝ]�[��[�H�\��܈�ۘ][�][��HX��\[���\�H�H]�\��܈[��H�Y[�Y[�]\����]] p�\����B�ڙZ� �H��\��0���HYY�0�Hp���[�[Y\��H�\�H0�\��Y\�[����[��ڙH�H�[�[���XXK]�[���]�\�H��ڙZ�]�Y\�[�\�Z�H�Z�Y��܈]\�]\�H�] B�]0�H��\�\�H��[K\�H]][H�ܝ[Y[�]Y[�B��[��[ � � ܛۙ\���]�H[ �ˌ ܛۙ\���H�HYH[�\��H0�HY�H[�Z\�X�ܙK\X��\H]�Y�Y[�] �Y[��ۘ][��[��\�[�HY\�Y�܈0�H��H]�Z�]�[�YY[HZ\�B��ܙK\X��\ �\��܈�\�]H�Y][�X��\YY[�Zۛ��B��Y[��H�[�]\�HYˈ[��[��H[[Y[�\���H��YH]�H����[K��[]]�H�[��Z�H[�YK�[��[�HX]\�X[\���YHHY][����\�[� � ��N