Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 63

Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra og ikke-metall. I tillegg vil den få et ganske uorto- doks utseende, frister Bjørge oss med. Det betyr at air-core skytes et stykke ut i tid. - Kanskje ender det som en ny toppmodell i fremtiden, men det er på «Jonathan-vis» litt usik- kert når det vil skje, smiler han. Like spennende for mange er det kanskje at Lyra også jobber med en platespillerforsterker. - Vi har hatt et fonotrinn på gang en stund, og slik er det ennå. Jonathan samarbeider med en svensk ingeniør, Sigurd Ruschkowski, og vi har de fleste elementer av de tekniske løsningene klar, men når vi er klare med produktet er vanskelig å si. Vi håper det skal bli en realitet, sier Bjørge. Dansk-amerikanseren Peter Nordbaek lager sine egne platespillere, deriblant en modifisert Groovetracer basert på studiospilleren Denon DP- 7000. Den er laget i kun noen få eksemplarer og en av dem står hjemme hos Stig Inge Bjørge påmontert en SAT tonearm og Lyra Etna pickup. (Foto: Privat © Stig Inge Bjørge) 63 Stereo + 6/18