Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 64

Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra Forforsterkeren som forsvant Da vil det i tilfelle bli den første pla- tespillerforsterkeren Lyra lager, siden Connoisseur-forforsterkeren Lyra slut- tet å produsere i 2006. - Vi importerte fonoforforsterkeren Mares Design Connoisseur til Japan fra 1987 til 1992. Denne hadde volumkon- troll som bestod av kostbare Vishay- motstander, men mer unikt var det at hovedkretsen var vevd punkt-til-punkt i lufta over selve kretskortet. Dette ble kalt Air-Dielectric, og lyden var en herlig blanding av det beste fra rør- og transistor. Den hadde både fart og varme, sier Bjørge. Mares Connoisseur ble laget av tsjekkeren Petr Mares som var bosatt i USA, men i 1993 fikk Scan-Tech kjøpt både kretsene og varemerket til Mares. Dermed gikk Jonathan Carr løs på for- forsterkeren for å forbedre den ytterli- gere. Resultatet ble Lyra Connoisseur. Toppmodellen Connoisseur 3.0 hadde vanlige linjeinnganger i tillegg til å kunne kobles til platespiller, og kom i tre separate kabinetter som hver veide 15 kilo og hadde en pris på 400.000 kroner. En kjent skikkelse i hifi-miljøet i Norge, «Roysen» som han kalte seg på forumet Hifisentralen, fikk tak i en slik til tross for at Lyra ikke eksporterte Connoisseur-forsterkerne ut av Japan. - Jeg fikk anledning til å kjøpe den forforsterkeren tilbake da Roy Ove dessverre døde for noen år siden, for- teller han. Han var imidlertid ikke den eneste i «Vesten» som fikk tak i Connoisseur- forforsterkeren. Den tidligere redak- tøren i Hifi+, Roy Gregory, skal ifølge Bjørge ha kjøpt både en phono- og en linjeversjon av Connoisseur 4. - Han sier fremdeles nå i 2018 at den er blant de ypperste forforsterkerne han har hørt, hevder Bjørge. I 2006 la imidlertid Lyra ned produk- sjonen av forforsterkerne, siden mange I tre år jobbet Kenrick Sound i Japan med JBL 4333A-høyttalerne til Stig Inge Bjørge før han var fornøyd. – Nå er de en drøm å lytte til, sier han. Delefilterboksene sees i forkant. (Foto: Privat © Stig Inge Bjørge) 64 Stereo + 6/18