Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 57

Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra V ed siden av ham på cella denne natta på slutten av 70-tal- let, ligger Stig Arne Skilbrei som Bjørge hadde møtt i før- stegangstjenesten i militæret på grensa mot daværende Sovjetunionen. Senere traff de hverandre igjen i Bergen der begge studerte. Sammen etablerte den tidligere Unge Høyre-politike- ren Bjørge og marxist-leninisten Skilbrei selskapet Stereo-Stig. Strålende kritikker i engelske hifi-blader gjorde at de de to hifi- interesserte unge herrene sendte et brev til høyttalerprodusenten Mordaunt-Short for å få rettighetene til å selge deres høyttalere i Norge. Svaret fra engelskmennene var ja. - Dette var min aller første audio-business, smiler Stig Inge Bjørge. Stereo+ har klart å kile inn et intervju midt i timeplanen til den travle hifi-produsenten under årets highend-messe i München, men nordmannen som har bodd i Japan i snart 40 år har så mye på hjertet at de oppsatte 45 minuttene dobles. - Wake up, lads. Have some tea! Svaret fra engelskmennene gjorde at de to Stig-ene dro til Eng- land for å hente høyttalere til Norge. Fra Bergen fløy de til London der de leide en stor kassebil for å kjøre til St. Petersfield (ikke langt fra Portsmouth) der fabrikken til Mordaunt-Short lå. - Vi kom fram midt på natta, og siden vi ikke hadde bestilt noe hotell, kjørte vi til politistasjonen for å spørre om overnattings- steder i byen. Svaret var at ingenting var åpent på denne tiden av døgnet, men vi var hjertelig velkomne til å sove hos dem, forteller Bjørge. Dermed fikk de to plass i en celle – med åpen dør – på politista- sjonen. - Vi vikk beskjed om at vi burde dra før klokka seks på morgenen, siden det neste skiftet kom på da, og de kunne misforstå. Så litt før seks ble vi vekket av politiet som kom med te til oss. Det er den eneste natta jeg har sovet i et fengsel, ler han. Deretter gikk turen til høyttalerprodusenten der kassebilen ble fylt opp av høyttalere, før Stig-ene satte kursen mot Newcastle der de selv og høyttalerne tok båten hjem til Bergen. - Hjemme i Norge kjørte vi på kryss og tvers i Norge med en gammel Hanomag varebil med Mordaunt-Short-høyttalere. Stort sett solgte Stereo-Stig til studenter, men vi gjorde faktisk litt pen- ger på det, forteller han. Drømmen om Japan blir virkelighet At han senere skulle havne i Japan – permanent var ikke åpen- bart akkurat da, men Bjørge innrømmer at soloppgangens rike hadde en spesiell plass hos ham, og hadde hatt det helt fra barns- ben av. - Jeg hadde en norsk stefar som var sjømann og som reiste på Japan, så jeg hørte ofte om landet både fra ham og andre som Sammen med Stig Arne Skilbrei etablerte Stig Inge Bjørge selskapet Stereo-Stig på siste halvdel av 70-tallet. Selskapet importerte Mordaunt-Short-høyttalere til Norge. (Foto: Privat © Stig Arne Skilbrei) Det var en Hanomag av denne typen som Stereo-Stig forsynte studenter i Norge med Mordaunt- Short-høyttalere. 57 Stereo + 6/18