Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 36

36 MED BÅDE TRANSISTORER OG RØR Hifi » iFi Pro iDSD Etter testen av de små iFI digitalkonverterne for bærbare enheter må jeg si jeg var litt spent på hva produsenten har klart å få ut av en betydelig større enhet beregnet på stereoanlegget. Svaret er, veldig mye! Tekst: Håvard Holmedal D enne enheten gjør flere ting. Den er en digitalekonverter, den kan fungere som forforsterker og den er en meget brukbar hodetelefon-forsterker. Det er ganske mye på en gang, og så er har den mulighet til å sende ut signalet fra kretsløp hvor du kan velge selv om det skal benyttes transistorer eller rør. Kompakt og velutstyrt Tradisjonelt har DAC-er og forforsterkere vært i full bredde og levert i ganske omfattende kabinet- ter. Det er litt bortkastet bruk av plass, noe som også er klart etter at vi har åpnet opp en del slike enheter. At den er kompakt har dermed ikke noe å si for lydkvaliteten, selv om åpenbart er grenser for hvor smått det kan blir. Pro iDSD er i halvformat, altså omtrent 22cm bred og nesten like dyp. Den står på en innebyg- get dempeplate som skal ta bort vibrasjoner fra underlaget. Du kan sende signalet ut fra forforsterkeren fra et rent transistorkretsløp, eller du kan velge en av to rørvarianter. Tube og Tube+, som er to varianter av det samme, men hvor Tube+ reduserer negativ tilbakekobling til et minimum, og en rørklang med mer overtoner og en rikere rørlyd, men som går litt utover kretsens transientrespons. Rørene er forresten et par General Electric 5670. I motset- ning til flere andre kobles ikke rørene bare inn el- ler ut i den samme kretsen. Her er det to separate kretser, en med rør og en med transistorer. Forsterkeren er ellers fullbalansert med diskrete komponenter og ender i et MOSFET-bufret klasse A forsterkertrinn. Volumet reguleres med et ana- logt Japan Alps roterende volumpotensiometer. Flere digitale filtre Selv om det ikke er veldig store forskjeller på de digitale filtrene kan de være avgjørende for om akkurat ditt system blir spillende perfekt eller bare nesten. Du finner 5 forskjellige digi- tale filtre, bitperfect, bitperfect+, Gibbs Transient optimized, apodising, eller transient aligned. Alle filtrene kan benyttes på 44,1kHz, men resten har litt forskjellige virkeområder. Bitperfect er alltid i bruk på samplingfrekvenser over 384kHz, mens Bitperfect+ kun fungerer i området mellom 44,1 og 96kHz. Nok innganger? Du finner USB, AES, S/PDIF (kombinert coax/op- tisk) og en BNC. USB-inngangen er nødvendig for Stereo + 6/18