Stereo+ Stereopluss 3/2020 - Page 47

+ HIFI » PS Audio Stellar Phono Med andre ord kan du fra lytteposisjon prøve deg fram til hva som låter best uten å måtte fram til anlegget for å justere. Du kan også bruke fjernkontrollen til å velge en av tre gain-innstillinger. For MM-pickuper betyr det at du kan velge mellom 44-, 50- og 56dB gain. For MC-pickuper er valgene 60-, 66- og 72 dB gain. Det skal ifølge PS Audio bety at du fint kan bruke pickuper med helt ned til 0,15 mV utgangs- nivå. I praksis betyr det at det finnes ikke den vanlige pickupen på markedet som ikke Stellar Phono takler. Du skal imidlertid være klar over at Stellar Phono ikke seiler gjennom verden uten å bli påvirket av ytre omstendigheter. Jeg slet med både sus og brum da jeg koblet den opp først, men det viste seg at jordingskabelen min lå borti jordingskabelen til den andre platespilleren. Så fort det ble ordnet, var den tyst som graven, selv om jeg kjørte volumet ekstremt høyt opp. Faktisk er det svært sjelden jeg hører et så tyst riaa-trinn som Stellar Phono. Fjernkontrollen kan selvsagt mute utgangssigna- let, slå platespillerforsterkeren av og på standby, samt velge mellom de to inngangene. Det som er litt synd er at du er helt avhengig av fjernkontrol- len for å styre boksen. Bortsett fra av- og påknapp av strøm på baksiden, og standby-knappen på fronten, finnes det ikke en eneste mulighet til styre boksen uten fjernkontrollen. Roter du vekk den, har du problemer (selv om PS Audio selvsagt har i reserve som du kan få kjøpt). Bortsett fra det, er det kun to små ting jeg savner på et såpass bra produkt som Stellar Phono. Det ene er en mono-knapp for de av oss som har egne monopickuper for avspilling av monoplater. Det andre er et subsonisk filter, eller «rumble filter» som noen kaller det. På plater som ikke er hundre prosent jevne, kan det oppstå svært lavfrekvente 47 Stereo + 3/20