Stereo+ Stereopluss 3/2020 | Page 46

+ HIFI » PS Audio Stellar Phono 46 EN STJERNE ER FØDT «Smaker det, så koster det» er et utsagn som ofte brukes i hifi-kretser, men PS Audio Stellar Phono viser at man ikke trenger å være millionær for å få fantastisk lyd. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad D et amerikanske selskapet PS Audio er virkelig i støtet for tiden. Deres strømpro- dukter med regenerering av strøm har vært populære lenge, mens deres beste forsterkere og digitalkonvertere har blitt varmt mottatt av både hifi-presse, hifi-freaker og musikkelskere. De siste par årene har også deres nest beste serie, Stellar, stadig blitt utvidet. Først med forfor- sterker med digitalkonverter og effektforsterkere, deretter flere effektforsterkere og en strømrenser. I tillegg er en integrert forsterker med innebyg- get digitalkonverter og streamer nettopp lansert, samt testproduktet som kom for noen måneder siden, platespillerforsterkeren Stellar Phono. Prisene i denne serien ligger fra 20.000 kro- ner for stereoeffektforsterkeren S300 til 80.000 kroner for et par av de nye 1200 watts kraftige monoblokkene M1200. Stellar Phono Så dyr som de heftigste monoblokkene er ikke Stellar Phono, men 30.000 kroner for en platespil- lerforsterker er nok likevel langt over budsjett for de aller fleste. Da skal man likevel vite at det ikke er noe problem å finne platespillerforsterkere til både tre, fire, fem og ti ganger den prisen. På «bransjebibelen» Stereophile sin liste over anbe- falte produkter i 2020 er Stellar Phono i klasse A sammen med platespillerforsterkere til opp mot 90.000 dollar, altså bortimot en million kroner. Disse er klassifisert kun etter lydkvalitet. Det man får med Stellar Phono er et lekkert de- sign med samme formspråk og størrelse som de andre produktene i Stellar-serien. Platespiller- forsterkeren har kun ubalanserte innganger, en for moving coil-pickuper (MC) og en for moving magnet (MM). Det betyr at du kan ha tilkoblet to platespillere samtidig. Faktisk også to med moving coil-pickuper, men da er du avhengig av å ha en ekstern step-up-transformator som forsterker signalet mer enn MM-inngangen gjør. Det finnes mange platespillerentusiaster som sverger til at slike eksterne transformatorer på MM-innganger låter bedre enn integrerte MC- innganger. Det avhenger selvsagt av kvaliteten på step-up, men med Stellar Phono har man i hvert fall den muligheten. Baksiden av apparatet avslører at fra platespil- lerforsterkeren kan du benytte enten ubalanserte kabler med rca-plugger eller balanserte med XLR- kontakter. Under testen har jeg kun kjørt balan- sert ut. På baksiden er det også to justeringsknapper for fin-innstiling av motstanden til moving coil-pick- upen du benytter. De kan stilles trinnløst fra 1 til 1000 Ohm. Når det er gjort vil disse innstilingene være de som gjelder når du trykker på «Custom» på den medfølgende fjernkontrollen. Der har du også mulighet til å variere mellom fire faste inn- stillinger på 60-, 100-, 200 Ohm og 47 kOhm. For MM-pickuper er det kun 47 kOhm som gjelder. Stereo + 3/20