Stereo+ Stereopluss 3/2020 | Page 38

+ HIFI » PMC twenty5.26 Spennende lydopplevelse Første gang jeg spiller på twenty5.26 blir jeg litt overrasket over hvor lite imponerende de er. Det er ikke det at de ikke spiller bra, for de spiller veldig flott, men PMC har ikke gjort det særlig lett for seg. For det tar en stund å venne seg til høyt- talerens spillemåte og dens innebygde kvaliteter. Bassen som kommer fra denne høyttaleren låter veldig naturlig og uanstrengt, og den er helt uten det ekstra trykket og volumet som en tradisjo- nell bassport tilfører lyden. Den er også helt uten pustelyder og resonanser fra porten. Resultatet er at enkelte låter i spillelista som vanligvis ut- merker seg med mye bass, ikke høres like festlige ut. Det er respons her ned til 20Hz og under, men den ville du ikke vært bevisst på uten at bassen er superlineær, eller er utstyrt med an «partypukkel» på 45-50Hz. Vanligvis er bassgjengivelsen også avhengig av at du spiller med et visst volum. På lavere nivåer hører du som oftest null dypbass. PCM twenty5.26 spiller overraskende brukbar bass selv om du kun spiller bakgrunnsmusikk, og da skulle man jo tro at det blir veldig mye mer bass når volumet øker. Men det er faktisk ikke tilfelle. ATL-en er konstru- ert på en måte som holder bassen i balanse også når du spiller litt høyt. Med høyttalerens rene og flotte bass, er det usikkert om det er mellomtonen som låter fan-